ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Humanitär hjälp

Varför vi hjälper till

Folk gillar att säga att de behöver ”hitta” sig själva. Det betyder oftast att de är olyckliga, saknar målsättningar och tänker mest på sig själva. Intressant nog sade Kristus att enda sättet att hitta sig själv är att förlora sig själv: ”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det” (Markusevangeliet 8:35). Att mista sig själv i tjänandet är ett utmärkt sätt att hitta sig själv. Det ger oss tillfälle att öva på att göra det som Jesus gjorde. Han lärde att det främsta budet är att älska Gud och nästa var att vi ska älska vår nästa. Vi visar vår kärlek till Gud genom att tjäna varandra. Och vi älskar dem vi tjänar. Tjänande gör oss lyckligare än egenintresse någonsin kan. Vi kan tjäna på stora och små sätt, offentligt och i enskildhet, vänner och främlingar.

Till och med mindre saker, som att hjälpa någon i trädgården eller hålla en dörr öppen, kan göra livet lättare för andra — och göra vårt lite gladare. Du behöver inte söka länge innan du hittar möjligheter att ge av din tid och energi. Det som är bra med att följa Kristi exempel är att vi inte behöver fundera över vem, när eller hur vi bör tjäna, vi kan helt enkelt bara börja. Det kan vara planerat eller spontant, hjälpa någon vi känner eller en främling. Kristligt tjänande kräver inte erkännande, det tar inte emot någon belöning och motiveras av kärlek.

Hur vi hjälper till

Förutom småskaligt, personligt tjänande anordnar mormoner större, organiserad hjälp till nödställda områden. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har donerat över en miljard dollar i kontanter och materiel hjälp till 167 olika länder i behov av humanitär hjälp sedan den började bokföra donationerna 1985. Den skickade tält, presenningar, blöjor och andra förnödenheter via flygplan till de områden i Chile som drabbades av jordbävningen i februari 2010 och två plan med över 36 ton vardera av mat och nödresurser till Haiti i januari 2010 efter deras fruktansvärda jordbävning. Kyrkans lokala, nationella och internationella organisation gör att den kan samordna hjälparbetet snabbt så att mat, förnödenheter och arbetare kan skickas dit de behövs mest.

Kyrkan gör ingen skillnad på folk utifrån religion, etnisk bakgrund eller nationalitet. Vi erbjuder hopp och ett liv som kan höja sig över sjukdom, fattigdom och hopplöshet. Guds plan förutsätter att vi bär varandras bördor och är hans händer här på jorden. Kyrkans välfärdsprogram hjälper också nödställda personer lokalt genom att erbjuda tillfällig hjälp i form av mat, kläder och assistans i att söka jobb. Om mottagarna kan får de möjlighet att arbeta för hjälpen.


Beredskapshjälp

Varje år drabbas miljoner män, kvinnor och barn av krig, översvämningar, jordbävningar, tornador, orkaner och andra katastrofer. Under dessa svåra omständigheter utgör snabb hjälp ofta skillnaden mellan liv och död.

Tack vare denna beredskap kan kyrkan omedelbart rycka ut och hjälpa till vid nödsituationer. Förutom att bidra med material hjälper kyrkan också till med pengar och volontärer.

Återupplivning av nyfödda

Upp till tio procent av alla nyfödda har andningssvårigheter under födseln och behöver hjälp. Med rätt utbildning och viss utrustning kan många av dödsfallen bland nyfödda som orsakades av andningssvårigheter undvikas. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga arbetar tillsammans med nationella hälsoorganisationer och hälsoministerier över hela världen för att se vilka områden som allra mest behöver utbildning i återupplivning av nyfödda. Kyrkan skickar sedan volontärer som är läkare och sjukskötare för att utbilda förlossningspersonal i de områdena. Den lokala förlossningspersonalen kan sedan utbilda andra. Över 80 000 personer har utbildats till dags dato.

Mässlingen

År 2001 etablerades Measles Initiative, ett samarbete mellan amerikanska Röda korset, FN:s världshälsoorganisation, UNICEF, Förenta nationernas stiftelse och Förenta staternas Centers for Disease Control and Prevention. Dess mål var att minska antalet dödsfall världen över som orsakades av mässlingen med 90 procent innan 2010 — 1999 orsakade mässlingen 873 000 dödsfall i världen. År 2003 slog sig Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga samman med mässlingsinitiativet och förband sig att skicka en miljon dollar årligen för att stödja kampanjen. Kyrkan har också deltagit i den sociala mobiliseringen som är ytterst viktig för kampanjens framgång. En ung mormon skrev en reklamslinga när kyrkan deltog i mässlingsinitiativet i Madagaskar och den har sedan dess översatts och spelats på 28 språk på dussintals radiostationer under andra kampanjer. Mellan 2004 och 2008 arbetade nära 60 000 medlemmar i kyrkan i 32 länder som volontärer för att informera i områden där kampanjen hölls och hjälpte till vid vaccinationsposter. I januari 2007 hade antalet dödsfall som orsakades av mässlingen sjunkit med 60 procent.

Rent vatten

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas rent vatten-projekt verkar för att förbättra allmänhetens hälsa genom att ge dem tillgång till hållbara källor till rent vatten. Beroende på lokala behov och omständigheter består dessa vattenkällor ofta av brunnar (eller borrhål), vattenförvaring och leveranssystem samt vattenreningsverk. Sedan 2002 har kyrkan hjälpt fem miljoner människor i över 4 500 samhällen att få tillgång till källor med rent vatten. Dessa rena vattenkällor har varit hållbara under en längre tid eftersom respektive samhälle är delaktigt i planeringen och utförandet och står för största delen av arbetskraften. Representanter i samhället utbildas i hur de ska underhålla det installerade systemet innan projektet är över.

Synvård

Målet med synvårdsprogrammet som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har är att stärka synvården bland fattiga genom att tillhandahålla nödvändig formell utbildning, utrustning, material och organisationsmässigt stöd för att hjälpa lokal synvårdspersonal och -program. Genom ögonläkare som arbetar som volontärer har kyrkan hjälpt lokal synvårdspersonal och -program, och det har lett till att över 180 000 personer har fått hjälp sedan 2003.

Rullstolar

Upp till 100 miljoner människor världen över kan vara i behov av en rullstol, men bara en av hundra har råd att skaffa en. För att kunna ta sig runt är handikappade personer ofta beroende av att familj och vänner bär dem från plats till plats. Det kan vara ytterst svårt att lämna hemmet. Att gå i skolan eller skaffa ett arbete kan vara en omöjlig dröm. För att hjälpa dessa människor samarbetar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga med lokala handikappsorganisationer. Den lokala partnern undersöker klienter, avgör vilken utrustning som behövs och följer upp med terapi och support. Kyrkan donerar rullstolar, kryckor, gåstolar, dynor och annan utrustning – som ibland inhandlas lokalt. Vid behov utbildar terapeuter samarbetspartnern ytterligare. Sedan 2001 har kyrkan delat ut över 300 000 rullstolar i 101 länder.

Hur du kan hjälpa till

Våra humanitära hjälpprogram behöver stöd av alla människor som vill lindra lidandet i världen. Vi gör inte skillnad på folk utifrån religion, etnisk bakgrund eller nationalitet när vi ger hjälpen, och vi gör inte skillnad på dem som får hjälpa till. Alla som vill hjälpa till är välkomna. Du får gärna ringa LDS Humanitarian Center på +1 (801) 240-6060 eller skicka e-post till lds-charities@ldschurch.org för att få mer information.