ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Jesus Kristus

Jesus Kristus, vår Frälsare

Jesus Kristus är världens Frälsare och Guds Son. Han är vår Återlösare. Bibeln lär oss att Jesu Kristi mor var Maria, att hans jordiske far var Joseph, att han föddes i Betlehem och växte upp i Nasaret och arbetade tillsammans med Joseph som snickare. När han fyllde 30 påbörjade han en tre år lång verksamhet då han undervisade, välsignade och helade människorna i det heliga landet. Han upprättade också sin kyrka och gav sina apostlar ”makt … och kraft” (Lukasevangeliet 9:1) som hans medhjälpare i verket.

Men vad innebär det när vi hävdar att han är världens Frälsare? Återlösare? Båda dessa titlar syftar på sanningen att Jesus Kristus är den enda vägen tillbaka till vår himmelske Fader så att vi kan bo hos honom igen. Jesus led och korsfästes för världens synder och gav därigenom alla Guds barn omvändelsens och förlåtelsens gåva. Det är bara hans barmhärtighet och nåd som kan frälsa oss. Hans påföljande uppståndelse gjorde det möjligt för varje person att också övervinna den fysiska döden. Dessa händelser kallas för försoningen. Kort sagt räddar Jesus Kristus oss från synd och död. På grund av det är han bokstavligen vår Frälsare och Återlösare. I framtiden kommer Jesus Kristus att återvända för att regera på jorden i fred under tusen år. Jesus Kristus är Guds Son och han kommer att vara vår Herre för alltid.

Vad Jesus Kristus betyder för oss

Gud är vår himmelske Fader och precis som alla andra föräldrar vill han att vi, hans barn, ska vara lyckliga. I skrifterna lär han oss: ”Ty se, detta är mitt verk och min härlighet — att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan” (Moses bok 1:39). Evigt liv är att bo i himlen, i hans närhet, tillsammans med vår familj för alltid. Gud har givit oss bud som lär oss vad som är rätt och fel och som vägleder oss igenom livet på ett sätt som ger oss största glädjen. Jesus Kristus lärde: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud” (Johannesevangeliet 14:15). Men skrifterna lär också att ”inget orent kan vistas hos Gud” (1 Nephi 10:21). Och hur mycket vi än försöker leva goda liv så syndar vi alla, så hur kan vi leva i Guds fullkomliga rike om vi är ofullkomliga?

Gud sände Jesus Kristus till jorden för att ge oss ett sätt att övervinna våra synder och ofullkomligheter. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Johannesevangeliet 3:16).

Jesus Kristus led för vår skull

Innan Gud ens skapade världen tog han fram en plan för hur vi skulle kunna lära oss mer och växa under det här livet. Jesus Kristus ligger i centrum för den planen. Kristi mission skulle inte bara undervisa oss om Gud Fadern och hur vi bör leva vårt liv, utan också ge oss ett sätt att få förlåtelse när vi syndar. Synd är mer än att bara göra ett misstag. När vi syndar är vi olydiga mot Guds bud eller misslyckas med att handla efter det som vi vet är sant (Jakobs brev 4:17).

Innan han korsfästes bad Jesus till Gud i Getsemane örtagård för vår skull. Att Kristus led för våra synder i Getsemane och på korset på Golgata kallas för försoningen. Han led för vår skull så att vi skulle kunna bli rena och återvända för att bo hos vår himmelske Fader. Jesu Kristi evangelium är den ”goda nyheten” att Kristus led för oss och gav oss en väg tillbaka till Fadern. ”Hur viktigt är det därför inte att tillkännage dessa sanningar för jordens invånare så att de kan veta att intet kött kan vistas i Guds närhet utom genom den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd” (2 Nephi 2:8).

Tro på Jesus Kristus

Tro på Jesus Kristus leder oss till goda gärningar. Bibeln lär att ”tron utan gärningar är död” (Jakobs brev 2:20). Det betyder inte att vi kan frälsas genom goda gärningar, för oavsett hur många goda gärningar vi gör kan vi inte rena vår själ från ens en gnutta synd utan kraften som kommer från Kristi offer. Men de som har en verklig tro på Kristus vill följa honom och göra det han gjorde, som att hjälpa de fattiga och behövande, ta hand om de sjuka, besöka de ensamma och möta alla människor med välvilja och kärlek.

När vi följer hans exempel och lever efter hans ord känner vi hur vår tro växer tills den blir till en drivande kraft i vårt liv och hjälper oss att omvända oss från våra synder och möta våra utmaningar. Tro på Jesus Kristus är mer än att bara säga att vi tror — det är en källa till kraft som vi kan förnya dagligen genom att studera hans ord, be och försöka följa hans exempel bättre.

Omvändelse

Vår tro på Jesus Kristus gör att vi vill leva goda liv. När vi syndar och försöker omvända oss inser vi vad vi har gjort för fel och känner en djup och innerlig sorg över det. Gud visste när han skapade jorden att vi inte skulle vara fullkomliga, så han gav oss ett sätt att övervinna våra synder. Möjligheten till omvändelse är verkligen en av våra största välsignelser.

För att omvända oss måste vi inse vad vi har gjort för fel och känna sorg över det, göra allt vi kan för att reparera skadan det kan ha orsakat och lämna syndfulla handlingar bakom oss. Det kan vara svårt att omvända sig och visa den ärlighet som krävs, men glädjen och friheten vi känner när vi vänder oss bort från våra synder är värda alla ansträngningar. Eftersom Kristus led för våra synder kan vi få förlåtelse när vi omvänder oss. Det är därför som försoningen är så viktig för oss alla.

Vi tror att Kristi försoning ger oss förmågan att omvända oss och renas från synden. Vi måste omvända oss från våra synder och det kanske låter som ett straff, men det verkliga straffet är skulden, sorgen och besvikelsen vi känner när vi syndar. Omvändelse är allt annat än ett straff, för det gör att vi kan bli rena i Guds ögon och lägga ifrån oss känslan av skuld som kommer när vi fattar fel beslut.

Dop

Dopet är ett löfte eller ett förbund där vi lovar att följa Jesus Kristus under hela vårt liv. När vi utvecklar tro på honom och omvänder oss från våra synder, sänker en man som har Guds myndighet att döpa ner oss i vattnet och lyfter sedan upp oss igen. Den här förrättningen, eller ceremonin, liknar en begravning och en återfödelse och symboliserar slutet av vårt gamla liv och början på ett nytt liv som en Jesu Kristi efterföljare.

När vi döps tar vi på oss Kristi namn. Som kristna söker vi efter att följa honom på alla sätt i vårt liv. Jesus döptes när han var på jorden. Han bad oss att följa hans exempel och låta döpa oss (se 2 Nephi 31:12). Han lovade att om vi följer hans exempel och håller löftena vi gav när vi döpte oss så vägleder hans Ande oss genom livet. Eftersom vår himmelske Fader är en rättvis och kärleksfull Gud får alla möjligheten att ta emot Jesus Kristus i dopet. Om inte i det här livet så i nästa.

När Jesus hade döpt sig hördes det en röst från himlen som sade: ”Du är min Son, den älskade. I dig har jag min glädje” (Markusevangeliet 1:11). Vi tror att Gud också glädjer sig över alla som väljer att följa hans Son och låta döpa sig. Han ser allt vi gör, känner oss personligen vid namn, och vill att vi ska bli rena så att vi kan komma tillbaka till hans närhet.

Den Helige Andens gåva

När Jesus var på jorden sade han till en man vid namn Nikodemus: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” (Johannesevangeliet 3:5). När man har blivit ”född av vatten”, eller döpts, kan man bli ”född … av Ande” genom att få den Helige Andens gåva. En person med Guds myndighet lägger sina händer på vårt huvud och ger oss den Helige Andens gåva (Apostlagärningarna 8:17). Den här ceremonin kallas konfirmation. Den Helige Anden är den tredje medlem av gudomen tillsammans med vår himmelske Fader och Jesus Kristus. När vi tar emot den Helige Andens gåva och vandrar i ödmjukhet inför Gud kan han alltid vara hos oss. Vi säger att det är en gåva eftersom Gud ger den Helige Anden till oss för att vägleda oss när vi står inför svåra beslut, för att trösta oss när vi är ledsna, inspirera vårt sinne och våra känslor och hjälpa oss förstå när något är sant. Den här sortens gudomlig hjälp påminner oss om att Gud älskar var och en av oss och vill hjälpa oss igenom svårigheterna i livet.

Ett kristet liv

En relation till Jesus Kristus liknar alla andra relationer — den kan blekna om vi tappar kontakten. Vi måste anstränga oss för att utöva tillräcklig tro på Kristus för att omvända oss, låta döpa oss och ta emot den Helige Anden, men vi måste sträva efter att följa Kristus för att få alla välsignelser Gud vill ge oss.

Nyckeln är att se Jesu Kristi evangelium som ett livsmönster istället för en checklista. Vi kan fortsätta utveckla tro på Kristus dagligen genom att läsa hans ord i skrifterna och be till vår himmelske Fader. När vi syndar kan vi omvända oss varje gång med ett ödmjukt hjärta eftersom Jesu Kristi försoning är oändlig. Vi kan minnas dopets löften och välsignelser genom att ta del av sakramentet i kyrkan varje söndag. Vi kan fortsätta med att förlita oss på trösten och vägledningen från den Helige Anden allt eftersom han leder oss tillbaka till Gud.

Ibland, även när vi gör vårt bästa för att följa Kristi exempel, stöter vi på hinder som kan leda till frustration, besvikelse och till och med hopplöshet. Mycket av det som tynger oss i vårt dagliga liv orsakas av annat än synd. En närståendes bortgång, stress på arbetet eller svårigheterna man stöter på som förälder kan leda till motgångar och hjärtesorg. Jesus Kristus sade: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila” (Matteusevangeliet 11:28). Så snart vi är villiga att vända oss till honom känner vi hans kärlek. Det är en annan fördel med att vara kristen under en längre tid — ju närmare vi kommer Jesus Kristus, ju mer inser vi att Gud vet när vi känner glädje och när vi känner sorg. Vi kan hämta tröst från kunskapen om att Gud tog fram en lycksalighetsplan för oss. Med Kristi hjälp kan vi glatt uppfylla den planen och återvända för att bo hos vår Fader i himlen. Det ger oss ett bredare perspektiv och hjälper oss möta livets utmaningar.