ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Kristi kyrka

Jesu Kristi Kyrka

I utbyte mot att vi följer Jesus Kristus lovar han oss många saker och två av dessa löften är att vi ska få svar på våra böner och vila i själen. Vi behöver alla vila. Vi kämpar alla med någonting. Han säger till oss alla: Lägg ner era bördor. Låt mig bära dina bördor. Vänd dig ifrån mörkret och omfamna ljuset. Han lovar oss också frid. ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er … Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” (Johannesevangeliet 14:27).

Vägen till vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus är kartlagd i det återställda evangeliet och undervisas av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det första steget är att låta döpa sig in i Kristi hjord och delta i hans frälsande förrättningar och hans kyrkas gemenskap. Du fortsätter längs vägen tillsammans med en kärleksfull församling vars syfte det är att lyfta andra och själva bli lyft — för att slutligen frälsas i Guds rike.

Våra medlemmar

Det kan vara svårt att föreställa sig, med tanke på att kyrkan grundades 1830 med bara några få medlemmar. Det är inte många som vet att det i dag bara är omkring 14 procent av medlemmarna som bor i Utah. Faktum är att över hälften bor utanför Förenta staterna. Kyrkan har nästan 30 000 församlingar och över 130 tempel världen över. Den ger ut sin tidskrift på 50 språk och har tryckt över 100 miljoner exemplar av Mormons bok på över 93 språk. Med över 50 000 missionärer i 162 länder fortsätter medlemsantalet att växa. Vi träffas i lokala församlingar eller grenar varje söndag för att dyrka Gud och lära oss mer om evangeliet. En biskop eller grenspresident ger frivilligt många timmar varje vecka för att leda sin församling och han får inte betalt för det.

Lär känna oss

Tjänande i kyrkan

Säg till exempel att vår granne blir svårt sjuk. Hon ber ivrigt att Gud ska hjälpa henne bli bättre, känna frid och kunna ta hand om sina barn. Gud hör hennes böner och skickar en av oss för att hjälpa henne. Om vi lyssnar till hans maningar vet vi att hon behöver ett besök, hjälp med barnen och kanske ett varmt mål mat. När vi tjänar varandra så tjänar vi Gud. Vi tjänar också frivilligt inom vår församling genom att till exempel undervisa i söndagsskolan, arbeta med ungdomarna, arrangera tjänandeprojekt och ta hand om kyrkobyggnaden.

Templets välsignelser

Varför mormoner bygger tempel 03:14

Vilken större frid kan du känna än att veta att du kan leva med din familj även efter döden? Det främsta syftet med våra över 130 heliga tempel är att förena familjen för evigt. När en man och en kvinna gifter sig i templet upphör deras äktenskap inte med döden utan kan vara för evigt. Det är också i templet som medlemmar kan utföra viktiga förrättningar för familjemedlemmar som dog innan de fick möjligheten att bli döpt in i kyrkan. Det betyder att de kan ta emot Guds frälsningsplan även efter döden. Alla är välkomna att besöka den vackra trädgården omkring våra tempel. De kan också delta i öppet hus innan ett tempel invigs för dess heliga arbete, men efter invigningen får bara värdiga mormoner komma in.

Ett förbundsfolk

Ett förbund är en högtidlig överenskommelse mellan Gud och hans barn. Vi blir ett förbundsfolk genom att ingå heliga löften att hålla Guds bud. Herren lärde: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud” (Johannesevangeliet 14:15). Han visar att han älskar oss genom att hjälpa oss återvända till honom. För att ett förbund ska vara giltigt deltar vi i en helig ceremoni som kallas för förrättning och som utförs av en som har fått myndighet av Gud.

Jesus döps av Johannes Den första förrättningen är dopet. Dopet öppnar porten och vi kan börja gå längs vägen som för oss tillbaka till hans närhet. I det förbundet lovar vi att följa Jesus Kristus under hela vårt liv. Det symboliserar slutet av vårt gamla liv och början på ett nytt liv som en Kristi lärjunge. När vi fortsätter längs vägen tillbaka till Gud finns det andra förbund som vi ingår och andra förrättningar som vi tar emot. Värdiga män kan ordineras till prästadömet. I våra tempel är vigseln ett av de viktigaste förbunden vi ingår och den förenar en man och en kvinna för evigt. Deras barn kan då också vara en del av deras eviga familj.

Läs mer om Guds bud

Att studera skrifterna

Det är svårt att förstå att något som skrevs för över tusen år sedan kan hjälpa oss i dag. Men eftersom Guds visdom är tidlös kan vi läsa skrifterna och tillämpa dess budskap i dag. De kan vägleda oss genom livets svårigheter, De kan också motivera oss bättre än någon annan bok och ge oss hopp och stöd för varje situation. Gud ber oss att studera hans skrifter så att vi kan lära oss hans vilja. Vi erkänner följande böcker som helig skrift: Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan.

Mer om Mormons bok och Bibeln

Be ofta

Alla kan göra det, var som helst och när som helst. Oavsett om vi står på knä, sitter eller står, ber högt eller tyst, ber i grupp eller enskilt, så hör Gud oss och svarar på vår bön. Bön är så lätt och så enkelt att vi kanske inte förstår vilket privilegium det är. Genom den kan vi tala direkt till vår himmelske Fader, som vill hjälpa oss med alla våra problem och frågor. Han kanske inte svarar på en gång eller på det sätt vi förväntar oss, men vi tror på att det som skrifterna säger är sant: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas” (Matteusevangeliet 7:7).

Stödja våra ledare

Mormoner är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och har bestämt sig för att hedra och följa Guds vilja, vilken de får genom hans profeter och apostlar. Det innebär att vi lyssnar till deras ord med en bön i hjärtat, stödjer dem och ber för deras välgång. Kvinnor som män verkar som missionärer, har ledarämbeten, sitter i ledarskapsråd och undervisar och ber regelbundet under församlingens gudstjänster. Kvinnor leder flera världsomfattande organisationer inom kyrkan, bland annat Hjälpföreningen, den största kvinnoorganisationen i världen; Unga kvinnors organisation, som har hand om unga kvinnor mellan 12 till 18 år; och Primärs organisation, som undervisar barn mellan 18 månader och 12 år. Det finns nästan oändligt många tillfällen att tjäna, och genom att arbeta tillsammans kan kyrkans män och kvinnor följa Frälsarens uppmaning då han bad sina lärjungar att vara en herde för hans får (Johannesevangeliet 21:16-17).

Vara förberedd

Det känns som om vi varje vecka hör talas om en ny katastrof som skett någonstans i världen. Men katastrofer kan också hända inom vårt eget hems väggar. Vi kanske förlorar jobbet, har för stora skulder, skadas svårt, förlorar förmågan att kunna betala avbetalningen på huset och så vidare. Vi tror på att vara så förberedda som möjligt på sådana utmaningar. Vi har till exempel fått rådet att ha ett tillräckligt stort förråd av mat, vatten och sparpengar.

Humanitär hjälp och välfärdstjänst

När jordbävningar och störtfloder vållar stor skada världen över är kyrkan nästan alltid där för att erbjuda hjälp genom sina medlemmar. Vi gör ingen skillnad på folk utifrån religion, etnisk bakgrund eller nationalitet. Humanitärt bistånd når fram till 147 länder och beräknas till tiomiljontals dollar varje år. Guds plan förutsätter att vi bär varandras bördor och är hans händer här på jorden. Kyrkans välfärdsprogram hjälper också nödställda personer i ditt samhälle genom att erbjuda tillfällig hjälp i form av mat, kläder och assistans i att söka jobb. Om mottagarna kan får de möjlighet att arbeta för hjälpen.

Tionde och fasteoffer

Herren råder oss att betala en tiondel av vår inkomst som tionde så att det kan användas i hans kyrka här på jorden. Det finns inget betalt prästerskap i kyrkan. Gud har utlovat stora välsignelser till dem som betalar tionde. Tiondet är också ett sätt för oss att visa att materiella saker och rikedom inte är vårt främsta mål. Tionde är inte en ny lära. Den har funnits sedan Gamla testamentets tid, långt innan Kristus föddes (se Malaki 3:8-10). En gång i månaden hoppar vi också över mat och dryck i två på varandra följande måltider och ger ett fasteoffer som minst motsvarar värdet av de två måltiderna. Biskopen kan använda den donationen för att ta hand om lokala behövande.

Förkunna hans ord

Det är vad våra över 50 000 heltidsmissionärer gör. Du har säkert sett dem på gatorna i staden du bor i. De sticker ut eftersom de alltid går två och två, bär mörka kostymer eller kjol och har namnbrickor. De flesta är unga män eller kvinnor under 25 år, men det finns också många pensionärer som väljer att missionera. Deras engagemang och hängivenhet är imponerande när man tänker på att de flesta verkar i mellan 18 och 24 månader och helt bekostar sin egen mission förutom transporten till och från missionsområdet. ”Det var de bästa två åren i mitt liv!” hör man ofta från hemvändande missionärer.

Vi sprider också och undervisar om Kristi ord i hemmet, i vårt samhälle och i vår församling. Alla mormoner, även barn och tonåringar, håller tal om evangelieämnen från talarstolen i kyrkan. Vi undervisar om evangeliet i Primär (barnens organisation), och i Unga män och Unga kvinnor (våra ungdomsorganisationer).

Vi undervisar om evangeliet i Primär (barnens organisation), och i Unga män och Unga kvinnor (våra ungdomsorganisationer), Hjälpföreningen (för vuxna kvinnor) och Prästadömet (för män). Vi håller religionskurser under veckan för tonåringar och unga vuxna. Att sprida Guds budskap genom ord och handling genomsyrar hela vårt liv.

Träffa mormonmissionärer i ditt område

Hjälpa vår nästa

Vi förkunnar Guds ord när vi utför hans arbete. Det betyder att vi måste sträcka oss utanför vår egen församling. Det betyder att vi måste delta i samhällstjänst och ta hand om de fattiga och behövande. Kristus sade:

”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (Matteusevangeliet 25:40).

De första mormonerna förföljdes mycket på grund av att omgivningen såg dem som ett affärsmässigt, politiskt och religiöst hot. Än i dag driver människor med oss på grund av några av våra läror som inte är som de flesta andras, som att vi inte dricker alkohol, inte har sex före äktenskapet och väljer att inte ha för avslöjande klädsel. Våra ledare i kyrkan uppmuntrar oss alltid att föra andra in i fållan, respektera och beundra världens religioner och de varnar oss för att vara självgoda.

Släktforskning

Vi får ofta frågan varför vi är så intresserade av släktforskning. Det är för att vi tror att den största välsignelsen i våra tempel är ceremonin som förenar män, kvinnor och barn i en evig familjerelation. Vi vill att alla ska få möjlighet att njuta av en sådan relation — även våra förfäder som redan har dött — så vi utför dessa tempelförrättningar och andra för dem genom ställföreträdare. De som har dött har sedan möjligheten att ta emot eller förkasta dem i andevärlden. Släktforskning är något vi måste göra innan vi kan utföra tempeltjänsten för våra döda.

Vi vet att miljoner människor världen över av olika anledningar intresserar sig för släkthistoria, och därför har vi gjort vår samling mikrofilm och digitala uppteckningar fritt tillgänglig för alla. Faktum är att Släkthistoriska biblioteket i Salt Lake City i Utah är det största genealogiska biblioteket i världen och tillhandahåller många samlingar uppteckningar, med över två miljarder namn på avlidna personer. Vi driver också en av de populäraste släktforskningswebbplatserna som dessutom är kostnadsfri via www.familysearch.org. Webbplatsen innehåller en miljard namn från över 110 länder och territorier, inklusive 1880 års folkräkning i Förenta staterna, 1881 års folkräkning i Kanada, 1881 års folkräkning i Storbritannien, databasen från Ellis Island och Freedmans Bank Records.

Varför är släktforskning viktigt?