ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Guds
lycksalighetsplan

”Var kom jag ifrån och varför?”

Ditt liv började inte när du föddes och tar inte slut när du dör. Innan du kom till jorden levde din ande med din himmelske Fader, som skapade dig. Du kände honom och han kände och älskade dig. Det var en lycklig tid, en tid när du lärde dig om Guds lycksalighetsplan och vägen till sann glädje. Men precis som de flesta av oss en dag måste lämna hem och föräldrar när vi växer upp, visste Gud att du behövde göra samma sak. Han visste att du inte kunde fortsätta att utvecklas om du inte lämnade honom ett tag. Så han lät dig komma till jorden för att erfara glädjen — och smärtan — som en fysisk kropp skänker.

En sak som gör det här livet så svårt ibland är att vi inte längre är i Guds fysiska närhet. Och dessutom kommer vi inte ihåg vårt förjordiska liv, vilket innebär att vi måste handla i tro, utan att se. Gud sade inte att det skulle vara lätt, men han lovade att hans Ande skulle vara hos oss när vi behövde honom. Det kanske känns ensamt ibland, men vi är aldrig utan hans hjälp.

Guds plan för dig

Det betyder inte att han förväntar sig att du ska vara fullkomlig. Det vet han att du inte kan vara. Men han förväntar sig att du, medan du är här på jorden, gör ditt allra bästa för att bli mer lik honom och att du lär dig och växer av dina misstag. Varje gång du fattar fel beslut med smärtsamma konsekvenser leder det beslutet till sorg — ibland på en gång och ibland mycket senare. På samma sätt leder goda val i slutändan till glädje och de hjälper dig att bli mer lik din himmelske Fader.

Vi fick vår fysiska kropp

Gud skapade jorden för att ge dig en plats att bo på och få erfarenheter och han skapade också dig. Och han gav dig en kropp av kött och blod som liknade hans förhärligade kropp. I Gamla testamentet sade Gud: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss” (Första Moseboken 1:26). Jakob förkunnade att han hade sett Gud ”ansikte mot ansikte” (Första Moseboken 32:30). Mose talade också med Gud ”ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan” (Andra Moseboken 33:11). När den uppståndne Kristus i Nya testamentet visade sig för sina apostlar, sade han till dem: ”Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.” (Lukasevangeliet 24:39).

Adam och Eva gav oss valfrihetens gåva

Som Guds första barn på jorden levde Adam och Eva i deras paradisträdgård. De kände ingen sorg eller smärta, vilket kanske skulle vara trevligt, men utan den kunde de inte heller känna glädje. De kom inte ihåg sitt förjordiska liv. Om de inte hade ätit av den förbjudna frukten skulle de ha levt på det sättet för evigt och aldrig haft barn. Människan skulle aldrig ha blivit född och jorden skulle ha stått öde.

Som vi vet gav Adam och Eva efter för Satans frestelser och åt av frukten och var olydiga mot Gud som hade befallt dem att inte äta från trädet med kunskap om gott och ont. Som en följd av detta skildes de fysiskt och andligt från Guds närhet — en händelse vi kallar för fallet. De blev dödliga — precis som vi är — och underkastades synd, sjukdomar, allt slags lidande och slutligen döden. Men det var inte bara dåligt, för nu kunde de också känna stor glädje. ”Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje” (2 Nephi 2:25). Allt eftersom de lydde Jesu Kristi evangelium fick Adam och Eva inspiration från Gud, uppenbarelse och till och med besök av himmelska budbärare.

När de väl hade lämnat lustgården kunde de växa och lära sig bli mer lika vår himmelske Fader. Dessutom kunde de få barn, vilket innebar att resten av Guds andebarn (med andra ord oss) kunde komma till jorden, få en fysisk kropp och prövas genom våra dagliga val. Precis som Adam och Eva har alla våra val konsekvenser, goda eller dåliga. Varaktig glädje och utveckling kommer av att välja att göra det som Gud vill att vi ska göra. Nyckelordet är ”välja”. Gud stiger vanligtvis inte in för att hindra oss från att fatta de dåliga beslut som Satan frestar oss att fatta. Men han ger oss alltid kärlek, gudomlig vägledning och varningar när vi öppnar upp vårt hjärta och låter honom komma in.

Vad som leder till lycka

Vi tror ofta felaktigt att en ny bil, en befordran, en ny frisyr eller ett kändisskap kan göra oss lyckliga. Och ofta blir vi det — för en tag. Men den är inte varaktig, för rikedom, makt, skönhet och kändisskap skänker oss helt enkelt inte varaktig glädje, hur mycket vi än vill det. Sann glädje kommer snarare av att följa Kristi exempel och utveckla gudalika egenskaper som godhet, kärlek, rättvisa och nåd. Den kommer av att tjäna andra och hjälpa dem att följa Jesu Kristi exempel och lära. Den kommer av att övervinna vår jordiska kropps begär och att istället följa Andens maningar. Den kommer av att arbeta hårt och ha en livsstil, vänner, familj och personliga bedrifter som är hälsosamma. Oavsett vad du har eller inte har här i livet kommer den djupaste, mest varaktiga lyckan av att känna till Guds plan och följa den.

När hemska saker sker

Vi blir sjuka. En närstående dör. Vi förlorar jobbet eller huset. Vår make eller maka är otrogen. Det är svårt att inte undra varför Gud låter oss lida så mycket. Men du ska veta att Gud inte njuter av att du lider, och dina svårigheter, oavsett orsak, kan föra dig närmare honom och göra dig ännu starkare om du genomlider dem trofast (2 Nephi 2:2 ; Johannes Uppenbarelse 3:19).

Det ger tröst att veta att Guds Son Jesus Kristus genomled och utstod allt. Han förstår din smärta och kan hjälpa dig igenom dina prövningar. När du tror och litar på Gud och hans plan kan du vara förvissad om att det finns ett syfte med allt som händer dig här på jorden. Vår tid här är kort jämförd med vårt eviga liv. Som Herren sade till Joseph Smith under en period av svårt lidande i profetens liv:

När du framgångsrikt hanterar katastrofer kan det stärka dig och lära dig barmhärtighet. Det kan hjälpa dig att lära dig mer, växa och vilja tjäna andra. De motgångar du måste övervinna är ett av de största sätten du prövas och undervisas på i ditt liv här på jorden. Vår kärleksfulle himmelske Fader har makten att gottgöra oss för varje orättvisa som vi kan behöva utstå under jordelivet. Den lön som han ger oss i livet efter detta om vi håller ut trofast övergår vår fattningsförmåga. (1 Korintierbrevet 2:9). Det fantastiska är att du med Guds hjälp kan uppleva glädje även under prövningstider, och du kan möta livets svårigheter i en anda av frid.

Vad Jesus Kristus gjorde för dig

Jesus Kristus led för vår skull 02:21

Dina misstag kan bestå en enkel sak som att såra en väns känslor eller en mycket allvarligare synd. När vi ser den smärta vi orsakat och känner ångerns bedrövelse kan skammen och skuldkänslorna ibland kännas överväldigande och förödande. Vi undrar om vi någonsin kan reparera våra misstag och känna förlåtelsens frid. Det kan vi, tack vare Jesu Kristi försoning och omvändelsens process. Vi kan bekänna våra synder inför Gud och be honom om förlåtelse. Och han har lovat att han då ”inte längre kommer ihåg dem” (se Läran och förbunden 58:42). Det fungerar på grund av att vår himmelske Fader har sänt sin Son Jesus Kristus, för att han frivilligt skulle lida och betala för våra synder och sorger genom att försona för dem personligen. Vi kan inte helt förstå hur Jesus led för våra synder. Men vi vet att tyngden av våra synder vållade honom en sådan svår ångest i Getsemane örtagård att han blödde ur varje por (Lukasevangeliet 22:39-44). Senare när han hängde på korset led han frivilligt en plågsam död på ett av de grymmaste sätt vi känner till (Alma 7:11).

Men hans mentala och andliga ångest sträckte sig långt bortom korsets smärta. Frälsaren säger till oss: ”Ty se, jag … har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida … liksom jag” (Läran och förbunden 19:16–17).

Gud vill att vi ska be honom om förlåtelse, men också att vi ska be dem vi sårade om förlåtelse, se om vi kan reparera skadan och lova att inte upprepa samma misstag. Sedan kan vi gå framåt med en känsla av Guds kärlek och den otroliga frid och glädje man känner när man blivit fullständigt förlåten.

För att du till fullo ska kunna dra nytta av hans försoning behöver du:

  • utöva tro på honom
  • omvända dig
  • bli döpt
  • ta emot den Helige Anden
  • välja att leva efter hans lära under resten av ditt liv.

”Vad händer när jag dör?”

Föreställ dig att du sätter på dig en handske. Hansken kan bara röra på sig när du rör på handen. Ta ut handen ur handsken och se hur handsken ligger orörlig på bordet. Det kan liknas vid vad som händer när du dör. Din kropp är handsken som drivs av den du verkligen är — din ande. När du dör lämnar du kroppen bakom dig, orörlig som en handske, men din ande lever för alltid.

Otaliga skriftställen och profeters egna berättelser under tidens gång bekräftar för oss att det här är sant.

Men när du är den som stannar kvar — den som förlorar en vän eller närstående — är smärtan över saknaden mycket verklig. Men du kan hämta mycket tröst ur vetskapen om att du får träffa honom eller henne igen. Och tack vare Kristi död kommer en dag vår ande och vår kropp att förenas igen (uppstå) i en fullständig form och aldrig skiljas åt igen.

Odödlighet — en av Guds största gåvor

De flesta av oss skulle säkert vilja bli odödliga. Det är precis den gåvan Gud gav var och en av oss när han sände sin Son Jesus Kristus till jorden för att dö för oss och sona för våra synder. Det kallas för uppståndelse och alla som fötts till jorden, till och med onda människor, kommer att få odödlighetens gåva (1 Korintierbrevet 15:22).

Tre dagar efter korsfästelsen blev Jesus Kristus den första personen som uppstod. Hans ande återförenades med en nu förhärligad och fullkomnad kropp, och han kunde inte längre dö. När Kristi vänner kom för att besöka hans grav sade änglarna: ”Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt” (Matteusevangeliet 28:6).

”Kommer jag till himlen?”

Ja! Gud kommer att döma alla människor och belöna dem rättvist med en plats i hans rike.