ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Missionsarbete

En missionerande kyrka

Föreställ dig att du upptäckte botemedlet för cancer. Hur ivrigt skulle du sprida nyheten av din upptäckt? Vilka skulle du berätta det för? Jesu Kristi evangelium är botemedlet för så många av livets lidanden att mormonerna vill dela med sig av det eviga livets glada nyhet med samma iver.

Herrens kyrka har alltid varit en missionärskyrka. Jesu Kristi liv var ett fullkomligt exempel på missionsarbete. Under sin jordiska verksamhet undervisade han ständigt om evangeliet, oavsett plats och person. Jesus undervisade lärda män i templet, syndarna, de trofasta och de otroende. Han kallade också apostlar och andra lärjungar till att predika evangeliet så att fler människor kunde höra talas om välsignelserna som hans evangelium gav. De predikade för det mesta under Kristi liv för sitt eget folk judarna. När Jesus hade uppstått besökte han sina apostlar och skickade ut dem för att predika för icke-judarna. Han befallde dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” (Markusevangeliet 16:15).

Varför mormoner skickar ut missionärer över hela världen

Mormonernas missionsarbete är ett av kyrkans mest framträdande kännetecken. Just nu går, kör och cyklar tiotusentals missionärer runt om i världen, delar ut exemplar av Mormons bok och berättar om evangeliet för dem som de möter. Varför lämnar dessa människor, som till största delen inte har fyllt 25, frivilligt sina hem för att på egen bekostnad vika en period av sitt liv till att predika Jesu Kristi evangelium?

Herren sade: ”Förkunna mitt evangelium från land till land, från stad till stad … bär vittnesbörd på varje plats för alla folk” (Läran och förbunden 66:5, 7). Vi tar till oss det budet och söker efter tillfällen att dela med oss av välsignelserna vi fått av att leva efter evangeliet så ofta vi kan. Jesus lärde: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” (Johannesevangeliet 3:5). Eftersom vi vet att förrättningar som dopet krävs för att vi ska kunna återvända för att bo hos vår himmelske Fader känner vi ett trängande behov av att dela med oss av den välsignelsen med så många som möjligt. Vårt största mål som kyrka är att så många av människobarnen som möjligt ska nå frälsning och upphöjelse. Medan vi arbetar på vår frälsning vill vi hjälpa dem vi möter att göra samma sak. Eftersom vi alla är vår himmelske Faders söner och döttrar känner vi allt större glädje ju fler av oss som lär oss om och följer hans bud och får njuta av evigt liv.

Vad missionärer gör

De flesta av kyrkans missionärer är omkring 20 år gamla, men många pensionärer väljer också att gå på mission. Alla blivande missionärer skickar in en ansökan till kyrkans huvudkontor och kallas sedan till ett visst område, eller mission, runt om i världen. De tillbringar några veckor på en missionärsskola där en del av dem lär sig ett nytt språk och där alla flitigt studerar och övar sig på att undervisa om evangeliet. Sedan reser de till sitt tilldelade område och börjar tjäna. Missionärerna ägnar hela sin tid till att hängivet dela med sig av Jesu Kristi evangelium. De bekostar själva sin mission och lägger skola, uppvaktning och arbete åt sidan under två år för att inrikta sig fullständigt på att utföra Herrens arbete.

Missionärerna stiger upp omkring 06:30 och tillbringar förmiddagen med att studera skrifterna och träffa nya människor som de kan berätta om evangeliet för. Eftermiddagen kan tas upp av att samtala om evangeliets principer med människor de möter och arbeta som volontärer i samhället. Helst tillbringar de kvällen med att undervisa intresserade personer om evangeliet för att hjälpa dem lära sig mer om och följa Guds bud eller delta i en dopgudstjänst tillsammans med en person som valt att bli medlem i kyrkan. De återvänder hem omkring 21:30 och kastar sig i säng, oftast trötta och lyckliga.

Varje medlem en missionär

Det är inte bara våra heltidsmissionärer som delar med sig av evangeliet. Eftersom vi tror att Jesu Kristi evangelium leder oss till sann glädje vill vi berätta om det för så många av våra vänner och släktingar som möjligt. Vi tror, som Petrus lärde i Nya testamentet, att vi

Det mest övertygande vittnesbördet är naturligtvis det goda och lyckliga livet en person lever som följer Kristi lära, men vi känner att ett annat sätt vi kan dela med oss av våra erfarenheter på är att fråga andra om de vill lära sig mer om Jesus Kristus.

Men det är inte alltid lätt att dela med sig av evangeliet. Många av oss är rädda för att stöta bort vänner genom att vara för påträngande eller säga något som kan missförstås. Vi samlar modet och försöker så gott vi kan att hitta sätt att uttrycka hur mycket evangeliet betyder för oss samtidigt som vi respekterar andras tro och val. Vi blir jätteglada när vänner vill känna glädjen som kommer av att leva efter evangeliet. Det kan ske om de kommer till kyrkans möten och aktiviteter under veckan och träffar missionärerna för att samtala om hur evangeliet kan välsigna deras liv. Om du vill göra en mormon glad, fråga henne om du får följa med henne till kyrkan. Men vi älskar våra vänner oavsett om de vill ta emot vår kyrkas lära eller inte.

Vi predikar om Jesus Kristus

Missionärerna delar med sig av en enda sak — vår Frälsare Jesu Kristi evangelium. Liksom Nephi sade: ”Vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriva i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder” (2 Nephi 25:26). Det kanske tycks konstigt att en så stor del av vårt liv kretsar kring Jesus Kristus, men evangeliets visdom kan tillämpas på allt från syftet med livet till hur vi tar itu med vårt arbete, hur vi relaterar till andra och till och med hur vi tar hand om vår kropp. Jesu Kristi lära har större kraft att skänka oss varaktig glädje än all den framgång och de nöjen som världen kan erbjuda. Varje budskap som mormonernas missionärer delar med sig av handlar om honom och hur hans försoning och förrättningar gör det möjligt för oss att återvända för att bo hos vår Fader och våra familjer i himlen.

Missionärer runt om i världen

84,000 missionärer verkar i dag i 350 missioner runt om i världen. De predikar i varje land så länge som lokala myndigheter och det politiska klimatet tillåter det. Många missionärer lär sig att älska området de verkar i så mycket att det är svårare för dem att lämna det för att återvända hem än det var för dem att lämna hemmet för att komma dit. De återvänder hem som förkämpar för landet och kulturen de verkade i.