ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Mormons bok

Guds ord

Skicka efter ett gratisexemplar av Mormons bok

Missionärer ger bort exemplar av Mormons bok över hela världen, till och med samtidigt som du läser det här. Så hur är den här boken speciell? Om man kan få den gratis, varför anser så många medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att Mormons bok är en av deras mest värdefulla ägodelar? Vilken slags bok kan få så många läsare att ändra sitt liv, sina åsikter och sitt hjärta? Vilken slags bok kan svara på livets till synes obesvarbara frågor?

Mormons bok är Guds ord, precis som Bibeln. Det är helig skrift, dess form och innehåll liknar Bibeln. Båda böckerna innehåller vägledning från Gud som uppenbarades till profeter och olika civilisationers religiösa historia. Bibeln skrevs av och om människorna i Israel och dess omgivning, och tidsramen sträcker sig från världens skapelse till strax efter Jesu Kristi död, men Mormons bok innehåller historian om och Guds handlande mot människor som bodde på den amerikanska kontinenten mellan 600 f. Kr. och 400 e. Kr. Profeterna i Mormons bok skrev ner Guds handlande mot sitt folk, och deras uppteckningar sammanställdes av profeten Mormon på guldplåtar.

Innan dessa trofasta kristna gick under gömdes deras uppteckningar. Joseph Smith tog emot dessa forntida uppteckningar 1827 och översatte dem genom Guds gåva och kraft. Mormons bok vittnar tillsammans med Bibeln om att Jesus Kristus är vår gudomlige Återlösare och att vi genom att leva efter hans evangelium kan finna frid i det här livet och evig glädje i det kommande.

Översatt genom Guds kraft

När Joseph Smith var 21 år gammal gav en ängel som hette Moroni honom de forntida uppteckningarna. Joseph hade inte mycket formell utbildning och kände inte till det forntida språket som fanns på guldbladen, men han kunde översätta dem eftersom Gud gav honom gåvan och kraften att göra det. Översättningen tog mindre än tre månader och 1830 trycktes 5 000 exemplar av Mormons bok i Palmyra i staten New York. Gud kallade Joseph som profet, siare, uppenbarare och översättare och till att återställa Jesu Kristi Kyrka i modern tid, och Mormons bok var en nödvändig del av den här återställelsen. Joseph Smith fick en extraordinär kallelse och eftersom han fortsatte att vara värdig himlens välsignelser kunde han ge världen Mormons bok.

Läs mer om Joseph Smith

Mormons bok vittnar om Kristus

Vi menar att tro på Jesus Kristus är första steget i att förstå evangeliet och få den eviga glädje som Gud vår himmelske Fader vill skänka oss. Men var kommer den tron ifrån? Hur kan vi lära oss att tro på att Jesus Kristus är vår Frälsare om vi inte vet vem han är eller vad han gjorde? Vi kan utveckla tro på Jesus Kristus genom att läsa om honom i skrifterna och be för att få veta om det vi läst är sant.

Syftet med Mormons boks titelblad är att övertyga oss alla om att ”JESUS är KRISTUS, den EVIGE GUDEN, som uppenbarar sig för alla nationer”. Den skrevs för att hjälpa oss utveckla sann insikt om Jesus Kristus och hans mission på jorden. Mormons bok bekräftar det vi lär oss av Bibeln, att Jesus Kristus är Guds Son som kom till jorden för att hjälpa oss övervinna våra synder. Människorna i Mormons bok — nephiterna och lamaniterna — skrev ner sina vittnesbörd om Jesus Kristus. Många av profeterna som skrev uppteckningarna som Mormons bok utgörs av såg Kristus personligen, precis som aposteln Paulus upplevelse som vi kan läsa om i Bibeln (se Apostlagärningarna 9:3-6). Boken kulminerar i berättelsen om när Jesus visade sig för alla nephiterna strax efter sin uppståndelse. Han välsignade dem, undervisade dem om sitt evangelium och sade:

Mormons bok och Bibeln stöder varandra

En del tror att bara för att vi läser Mormons bok så läser vi inte Bibeln. Det är helt enkelt inte sant. Det är som att säga att vi inte äter apelsiner eftersom vi äter äpplen. Båda är goda frukter! Mormons bok ersätter inte Bibeln. Faktum är att Mormons bok och Bibeln båda innehåller Jesu Kristi evangelium på det sätt som det uppenbarades för olika civilisationer, så om man studerar dem tillsammans kan det förtydliga saker som är svåra att förstå. Mormons bok säger till oss att läsa Bibeln och bekräftar att dess budskap är sant (Mormon 7:8-10). Och i Bibeln sade Jesus till sina apostlar: ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde” (Johannesevangeliet 10:16). Kristus besökte dessa ”andra får” på den amerikanska kontinenten efter sin uppståndelse och undervisade nephiterna om samma sak som han lärt ut bland Israels folk. Mormons bok gör det tydligt att Jesu Kristi budskap och hans försoning inte bara gäller ett folk under en viss tid. De är till för alla, överallt, från jordens början till dess slut. Mormons boks andra testamente om Jesus Kristus påminner oss om att han bryr sig om var och en av oss.

Mormons bok besvarar själens frågor

De flesta av oss har djupgående frågor inom oss — frågor som ingen annan riktigt kan besvara. Några av dessa frågor handlar om varför vi finns till, som till exempel:

Skicka efter ett gratisexemplar av
Mormons bok.

När vi läser Mormons bok lär vi oss om evangeliet och Guds lycksalighetsplan. När vi känner till dessa saker får svaret på våra frågor ett evigt perspektiv. I skrifterna lär vi oss till exempel att livet är ”en tid att bereda sig för att möta Gud”, vi lär oss att vi kommer att fortsätta att finnas till efter döden och att vi genom att följa buden kan återvända till himlen (Alma 12:24). Vi lär oss också att omvändelse, förlåtelse och förbundet att tjäna andra är ytterst viktiga beståndsdelar i vår eviga frälsning. Alla dessa själsfrågor kan besvaras genom att vi tillämpar Jesu Kristi evangelium som vi lär oss om i Mormons bok.

Mormons bok för människor närmare Gud

En del sätt som Gud beskrivs på gör att det låter som om han är abstrakt och oåtkomlig, eller arg och hämndlysten, men vi lär oss av Mormons bok att ”Gud kommer ihåg alla folk” (Alma 26:37) och att vi liksom profeten Lehi i Mormons bok kan vara ”för evigt omsluten av hans kärleksarmar” (2 Nephi 1:15).

Vi kanske inte kommer att tala med Gud ansikte mot ansikte i det här livet, men han har givit oss skrifterna så att vi kan känna oss nära honom genom dem. Joseph Smith sade följande om Mormons bok: ”En människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok.” Vi kommer närmare Gud genom att stärka vår tro på honom och vi stärker vår tro på honom när vi lär oss om hans plan och håller hans bud.

Mormons bok lär oss om Guds plan och visar oss att de som lever efter hans råd välsignas i det här livet och i nästa. När vi läser med en bön i hjärtat kan den Helige Anden undervisa oss, djupt inom oss, att orden i Mormons bok är ett budskap till oss från vår himmelske Fader, sänt till oss för att hjälpa oss igenom livet.

Hur vi kan veta att Mormons bok är sann

Det är naturligtvis en sak att läsa Mormons bok och en annan att tro djupt inom oss att det som står i den är sant. Denna uppriktiga tro, eller vittnesbörd, om sanningshalten i Mormons bok kommer när Gud sänder sin Ande för att bekräfta sanningen i det vi läser. Vi känner en bekräftelse på detta när vi studerar Mormons bok flitigt och med tro, precis som vi fått löftet om i följande skriftställe:

Guds metod är enkel: Vi läser Mormons bok, vi ber honom i bön om att berätta för oss att det vi läst är sant och han svarar oss genom en fridfull känsla och förvissning som ges av den Helige Anden. För det första måste vi studera Mormons bok flitigt och tillämpa dess principer i vårt eget liv och göra vårt bästa för att förstå det som Gud vill att vi ska lära oss. För det andra måste vi be ”med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus”. Vi måste hoppas och tro på att Gud kommer att svara oss, och vi kan behöva be mer än en gång. Slutligen måste vi vara villiga att ta emot svaret när det kommer, oavsett hur svaret kommer. När vi tror att Mormons bok verkligen innehåller Guds ord är vi villiga att leva upp till den nivå av tro och lydnad som han beskriver i boken. Gud har lovat oss att han kommer att välsigna oss med mer än det som krävs av oss för att leva upp till hans höga standard.