ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Om oss

Vi tror att genom honom kan alla människor få evigt liv tillsammans med sina familjer i vår himmelske Faders rike (Johannesevangeliet 3:16). Vi tror också att vi bodde hos Gud som andar innan vi föddes (Romarbrevet 8:16) och att vi enligt hans lycksalighetsplan kan komma till jorden för att få en fysisk kropp och därigenom kunna lära oss mer och utvecklas. Vi tror att tack vare arbetet som utförs i mormontemplen så kan våra familjerelationer beseglas och bestå för evigt. Allt detta hänger på att vi lever ett rättfärdigt liv enligt Guds gudomliga vägledning, som profeterna uppenbarar, och att vi omvänder oss när vi gör misstag. Kyrkans mission är att hjälpa oss klara av utmaningarna vi ställs inför i det här livet, så att vi kan vara värdiga de jordiska och andliga välsignelser som Gud vill ge oss.

Kyrkan

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är det officiella namnet på den religion som i dagligt tal kallas för mormonkyrkan. Den grundades den 6 april 1830 av Joseph Smith, kyrkans första president. Vi tror att han kallades av Gud till profet i modern tid, liksom Mose och Abraham på Bibelns tid. Joseph Smith såg Gud och Jesus Kristus i en syn efter att ha bett om att få veta vilken kyrka han skulle gå med i. De gav honom i uppdrag att återupprätta kyrkan som Kristus organiserade när han var på jorden, med den rätta organisationen och prästadömsmyndigheten som hade gått förlorad kort efter Frälsarens död.

Från de sex första medlemmarna år 1830 har Jesu Kristi kyrka i dag nära 14 miljoner medlemmar spridda över sex kontinenter. Efter Joseph Smiths död har en obruten följd av profeter lett kyrkan, alltid med målet att hjälpa medlemmarna få större insikt i och kärlek till Jesu Kristi evangelium.

Mormon.org

Den här webbplatsen presenterar vår kyrka för världen. Vi har tagit fram sidorna för att svara på dina frågor, ge korrekt information och berätta om hur du kan få veta mer. På sidan ”Våra medlemmar” får läsarna träffa mormoner som själva berättar om hur Jesu Kristi evangelium har varit till välsignelse i deras liv. ”Våra värderingar” lyfter fram sådant som mormonerna prioriterar, som starka familjer, tjänande och medborgaranda. Och du hittar grunderna i läran som vår tro vilar på i avsnittet ”Vår tro”. Det är vår förhoppning att webbplatsen är en bra plats för dig att börja lära dig mer om vår tro och att den kan leda till att du kontaktar missionärerna och besöker våra möten.

Kyrkan äger och sköter flera webbplatser och här är några av de mest omtyckta:

  • LDS.org – riktar sig huvudsakligen till kyrkans medlemmar och innehåller budskap från kyrkans ledare, webbgrupper för lokala församlingar och resurser för dem som studerar evangeliet eller förbereder lektioner.
  • Newsroom.LDS.org – innehåller nyhetsartiklar och statistisk information om kyrkan.
  • Familysearch.org – den största genealogiska organisationen i världen, tillhandahåller uppteckningar och tjänster för alla som är intresserade av släktforskning.