Stilla veckan

Den sista veckan i Jesu Kristi liv förändrade världen för alltid. Se hur varje dag kan hjälpa oss bättre förstå hans mirakulösa uppgift – då och nu.
 • Jesus Kristus rider i triumf in i Jerusalem och hans efterföljare lägger vördnadsfullt ner mantlar och palmblad på hans stig. Det är inte första gången han besöker staden. Hans tre år långa tjänande hade tagit honom tvärs över det heliga landet, där han hade undervisat, utfört under och spridit evangeliets ljus. Men den här gången förbereder Jesus Kristus sig inför sitt allra viktigaste under.

  Som i allting annat han gjorde, uppfyller Jesu Kristi intåg en profetia. Hans ankomst till Jerusalem är ett tydligt bevis på att Gud håller sina löften till sina barn. Vår himmelske Fader gav oss ett sätt att övervinna synden och döden – genom hans Son Jesus Kristus.

 • Något av det första Jesus Kristus gör efter sin ankomst till Jerusalem är att gå till templet. Där, i sin Faders hus, ser Jesus hur olika försäljare köper och säljer till dem som kommer förbi. Med tydlig myndighet befaller han dem att gå därifrån.

  Det var modigt av honom att rensa templet i Jerusalem. Vi kan fatta mod när vi inser att Jesus Kristus gjorde det han visste var rätt, oavsett om det var populärt eller inte. När vi följer honom får vi styrkan att göra detsamma.

 • Jesus närvaro i Jerusalem går inte myndigheterna obemärkt förbi. De ser Jesus som ett hot och försöker väcka misstro mot honom. På tempelplatsen frågar de ut Jesus i hopp om att hitta något de kan använda emot honom. Men Jesus inspirerade svar uppenbarar inga brott, och hans fiender väcker endast misstro mot sig själva.

  Trots oerhört motstånd gick Jesu Kristi verk framåt. Tack vare hans stora kärlek till oss behöver vi inte möta livets svårigheter på egen hand. Med hans hjälp kan vi övervinna även de största utmaningarna.

 • Vi vet inte vad som hände under onsdagen. Men istället för att fokusera på det Jesus gjorde, kan vi fokusera på det Jesus lärde under sin verksamhet.

  Jesus var Mästerläraren. Genom att öppna upp vårt hjärta för honom kan vi finna svaren på livets viktigaste frågor. Men för att göra det måste vi vara som hans lärjungar – ödmjuka och uppriktiga.

 • Jesus firar påskhögtiden med sina apostlar under det som ofta kallas för den sista måltiden. Han uttrycker sin kärlek till dem, både i ord och handling. Sedan går de tillsammans till den stillsamma trädgården Getsemane. Men det som sedan händer måste Jesus gå igenom ensam. Han ber och drabbas av en ofattbar ångest. Det är början på kulmen av Jesu Kristi heliga uppdrag. Han tar på sig världens synder.

  Trots att Jesus Kristus levde ett fullkomligt liv betalade han priset för alla våra synder. Det var ett offer endast han kunde göra, och han gjorde det villigt – för dig, för oss alla.

 • Tidigt på morgonen blir Jesus förrådd och överlämnas till de lokala myndigheterna. Efter en rad partiska rättegångar döms han till döden genom korsfästelse. Han dör på korset samma eftermiddag, medan hans lärjungar och anklagare ser på.

  Eftersom Jesus Kristus upplevde ett sådant oerhört lidande, har han fullkomlig medkänsla med oss när vi har ont, vare sig det är en fysisk eller andlig smärta. Eftersom han övervann döden och levde igen, har han makten att hjälpa oss att nå bortom utmaningarna i våra liv, oavsett hur mörkt eller svårt det är.

 • Kvällen innan hade Jesu Kristi kropp lagts i graven. Skrifterna säger inte mycket om dagen efter hans korsfästelse.

  Det är troligt att det var en dag av djup begrundan för hans efterföljare och deras familjer. Du och din familj uppmanas också att ta er tid till att verkligen begrunda det som Jesus Kristus gick igenom och varför han var villig att göra det.

 • Tidigt på morgonen kommer Maria från Magdala, Jesus vän och efterföljare, till graven för att ta hand om Jesu Kristi kropp. Till hennes förvåning är graven tom. Men hon inte är ensam. En man som hon tror är trädgårdsmästaren talar med henne. Men så säger han hennes namn: ”Maria.” Då förstår hon. Han är Jesus. Kristus lever.

  Jesus Kristus övervann döden och uppstod, och eftersom han lever kommer vi alla att leva igen. Eftersom han lever kan vi hitta honom, inte bara under den tredje dagen, utan den här dagen, varje dag.

Eller lär dig mer om Jesu Kristi liv och uppgift här.