ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Släktforskning

Varför släktforskning är viktigt

Vi som har trollbundits av släktforskning vet hur roligt det kan vara. Men det är inte därför vi har det största genealogiska biblioteket i världen eller varför 13 miljoner mormoner uppmuntras att söka efter sina rötter. Snarare är det för att vi drivs av vår tro som lär att äktenskapet och familjen kan fortsätta efter detta liv. Men det kan bara ske om familjen beseglas till varandra i ett av Herrens heliga tempel som finns runt om i världen och förenas för all evighet.

Det är inget problem för oss som lever i dag och har möjlighet att beseglas i ett tempel, men tänk på alla våra förfäder som inte hade möjlighet att ta emot förrättningar som dopet eller välsignelsen av att kunna bli en evig familj! Är det logiskt att Gud bara säger: ”Så synd, otur!” Naturligtvis inte. När Kristus grundade sin kyrka i forna dagar var ställföreträdande dop och bruket att utföra dop och andra förrättningar för döda förfäder en del av den. ”Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull?” (1 Korintierbrevet 15:29). När Kristus återupprättade sin ursprungliga kyrka till jorden genom profeten Joseph Smith upprättade han också det forntida bruket att utföra dessa förrättningar för våra avlidna förfäder i heliga tempel. Jesu Kristi evangelium har samma välsignelser tillgängliga i dag i heliga tempel.

Släktforskning är något vi måste göra innan vi kan utföra tempeltjänsten för våra döda förfäder. Vi gör det för att lära känna deras namn och andra uppgifter så att dessa tempelförrättningar kan utföras för våra avlidna släktingar. Våra förfäder undervisas sedan om evangeliet i andevärlden och kan välja att ta emot eller förkasta arbetet som utförs för dem. Moder Teresa sade en gång att ”ensamhet och känslan av att vara oönskad är den mest fruktansvärda av all fattigdom”. Tanken på att ensamhetens fattigdom — att känna sig oönskad och åtskild från nära och kära — kan sträcka sig bortom det här livet är verkligen sorgligt och något som tempeltjänsten kan hindra.

Elias löfte

Varför gör de det? De flesta skulle svara med att det är en rolig hobby och att de motiveras av att de är mycket nyfikna över vilka deras förfäder var. Men det är för att de har rörts av anden bakom detta verk. Elia ande Enligt Gamla testamentet skulle Elia komma tillbaka för att bereda Herrens väg. Herrens Ande är den kärlekens ande som i slutändan kan överbrygga alla brytningar i en familj när den bygger broar mellan generationerna. Den binder avlidna och älskade far- och morföräldrar samman med barnbarn som inte kände dem genom att bevara och berätta om deras historia och minnessaker. Om ett liv inte dokumenteras glöms det bort inom en generation eller två. Ändå är det så att kunskap om våra förfäder formar oss och ger oss värderingar som kan ge oss vägledning och mening i vårt liv.

Den bibliska profeten Malaki profeterade om att Elia skulle återkomma för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder (se Malaki 4:5–6).

Den profetian uppfylldes när profeten Elia visade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery (mannen som hjälpte Joseph översätta Mormons bok) i templet i Kirtland den 3 april 1836. Elia återställde specifika delar av prästadömet genom att förläna dem till Joseph och Oliver. Den delen av, eller kraften, i prästadömet gör det möjligt för familjen att beseglas från släktled till släktled. Tack vare släktforskningen kan vi delta i att uppfylla den här profetian. Vi kan lära oss mer om våra förfäder och dem som dog utan att få möjlighet att lyssna till evangeliet och ta emot förrättningarna, och på så sätt öka vår kärlek till dem. Vi kan inspireras av deras berättelse om mod och tro. Vi kan ge detta arv vidare till våra barn.

Släktforskningscentrer

Anledningen till att vi släktforskar kanske skiljer sig från andras, men vi delar gärna med oss av vår samling av mikrofilmade och digitaliserade uppteckningar utan kostnad med alla som delar vårt intresse. Med andra ord med miljoner andra människor, eftersom släktforskning sägs vara den snabbast växande hobbyn i Nordamerika, den är till och med populärare än quiltning, frimärkssamling och trädgårdsarbete. Faktum är att den är så populär att flera tv-serier sänds med både kändisar och vanliga Svenssons som söker efter sina rötter.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas Släkthistoriska bibliotek i Salt Lake City i Utah är det största genealogiska biblioteket i världen och tillhandahåller många samlingar uppteckningar, med över två miljarder namn på avlidna personer. Det har uppteckningar från över 100 länder, med allt ifrån engelska kyrkouppteckningar från 1300-talet till muntliga afrikanska traditioner. Biblioteket besöks i genomsnitt av 2 400 personer om dagen och många av dem är från Europa och Asien.

Förutom vårt huvudbibliotek finns det över 4 500 lokala släktforskningscenter världen över. De är ofta belägna inuti kyrkans möteshus. Deras syfte är att undervisa människor om hur man söker efter sina förfäder. De drivs av lokala medlemmar i kyrkan som arbetar som volontärer och alla tjänster är kostnadsfria.