ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Att tjäna andra

Vi kan alla tjäna

Jesus Kristus sade: ”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner” (Johannesevangeliet 15:13). Det betyder inte att vi måste dö för att visa vår kärlek till våra vänner. Vi ger vårt liv varje gång vi sätter någon annans behov före våra egna. (Och ”vännerna” som ovanstående skriftställe talar om kan betyda alla som vi möter, eftersom Jesus också befallde oss att ”älska varandra”.)

Vi ger vårt liv genom att tjäna andra. Kyrkans medlemmar får många tillfällen att tjäna. Vi kan hjälpa våra grannar i det lilla, vara aktiva i samhällstjänst, utföra våra ansvar inom vår lokala församling eller bidra till kyrkans storskaliga humanitära arbete. Oavsett vidden av det vi gör leder det till att vi gläds åt kontakten med våra bröder och systrar och det påminner oss om att Gud ofta ger oss möjlighet att vara svaret på någons bön.

Varför vi tjänar

Ett par gick ut för att hjälpa till när de såg att en ensamstående mor flyttade in i det lilla huset bredvid deras. Det slutade med att de tillbringade hela lördagen med att bära kartonger, tvätta golv och underhålla hennes två små barn. När allt var klart bjöd modern in sina nya grannar på middag under veckan som följde för att visa sin tacksamhet. De tackade först nej eftersom det var uppenbart att hon inte hade mycket pengar att röra sig med, men hon insisterade med tårar i ögonen. Paret insåg att om de tog emot hennes gästfrihet så skulle det öka vänskapen och respekten mellan dem ännu mer än deras hjälp hade gjort.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär att eftersom allt vi har kommer från Gud bör vi vara villiga att dela med oss av det — från våra ägodelar och vår inkomst till vår tid och våra talanger — för att hjälpa de behövande (och det är viktigt att komma ihåg att vi alla är behövande på ett eller annat sätt). När vi tjänar andra påminns vi om att inget i det här livet varar lika länge som vänskapsbanden vi knyter med andra människor och det finns inget bättre sätt att knyta an till andra än att arbeta tillsammans för vårt gemensamma bästa. Spencer W. Kimball, en tidigare profet, förklarade: ”Gud lägger märke till oss, och han vakar över oss. Men det är vanligtvis genom en annan människa som han uppfyller våra behov” (”Ett rikare liv”, Nordstjärnan , juni 1979, s. 3). Gud kan utföra allt sitt verk själv, men han låter oss hjälpa till eftersom vi får en sådan fantastisk känsla när vi tjänar.

Hur vi kan tjäna

Föreställ dig någon som verkar vara fullständigt självständig — någon som har ett bra arbete, ett trevligt hus och är lycklig i allmänhet. Kan vi fortfarande tjäna honom eller henne? Behöver vi ens göra det, eftersom det inte verkar som om de behöver någon hjälp? Jesu Kristi evangelium lär oss att alla behöver både ta emot och utföra tjänande. Tjänande är mer än att bara fylla ett behov, det är också att visa kärlek till våra bröder och systrar.

En person skulle inte vara särskilt kristuslik om hon inte kände ett djupt ansvar och en innerlig önskan att tjäna sina medmänniskor. Jesus Kristus lärde oss att ”älska varandra” medan han var på jorden och han sade också att ”om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar” (Johannesevangeliet 13:35). Vi visar vår kärlek till Gud genom att tjäna varandra. Som tur är så kan vi bära varandras bördor på nästan obegränsade sätt. Tänk på all den ekonomiska, känslomässiga, fysiska och andliga hjälp vi kan ge till andra. Tänk på dina egna talanger. Du kanske är bra på att räkna, du kanske är mycket kreativ, det kanske inte är så lätt att göra dig arg — eller något annat. Tänk på hur mycket de talangerna betyder när du delar med dig av dem till någon som behöver just den slags hjälp som du kan ge. Till och med mindre saker, som att hjälpa någon i trädgården eller hålla en dörr öppen, kan göra livet lättare för andra. Man behöver inte söka länge innan man hittar möjligheter att ge av sin tid och energi. Det som är bra med att följa Kristi exempel är att vi inte behöver fundera över vem, när eller hur vi bör tjäna, vi kan helt enkelt bara börja. Tjänandet kan vara planerat eller spontant och hjälpa någon vi känner eller en främling. Kristligt tjänande kräver inte erkännande, det tar inte emot någon belöning och motiveras endast av kärlek.

Tillfällen att tjäna

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga driver ett flertal hemförrådscentrer, konservfabriker och andra inrättningar som erbjuder många slags tillfällen att tjäna som volontär.

  • United Way är ett världsomfattande nätverk som arbetar för allmänhetens bästa och som skapar tillfällen för alla att förbättra sin situation genom att fokusera på tre väsentliga byggstenar: utbildning, inkomst och hälsa. LIVE UNITED, eller ARBETA TILLSAMMANS, är en uppmaning till alla att bidra till att förändra världen. Om du är intresserad av tillfällen att tjäna och arbeta som volontär inom The United Way i ditt område, gå till:

    www.liveunited.org

  • Förutom arbetet med inhemsk katastrofhjälp erbjuder Röda korset hjälpverksamhet inom fem andra områden: samhällstjänst för att hjälpa de behövande; stöd och tröst för militär personal och deras familjer; insamling, hantering och fördelning av livsgivande blod och blodprodukter; utbildningsprogram som främjar hälsa och säkerhet; samt internationella hjälp- och utvecklingsprogram. Om du är intresserad av att arbeta som volontär för Röda korset i ditt område, gå till:

    www.redcross.se

  • Söker du efter sätt att ge tillbaka till samhället? All for Good gör det lätt att söka och dela volontäraktiviteter med familj och vänner. Ett antal personer med erfarenhet inom teknologi, marknadsföring och den offentliga sektorn inspirerades av en uppmaning från Förenta staternas president och byggde ett program med en öppen källkod där man kan söka efter och dela med sig av volontäraktiviteter. Om du vill hitta tjänande- och volontärtillfällen i ditt område, gå till:

    www.allforgood.org

Jesus Kristus gav oss ett fullkomligt exempel på tjänande

Efter sin sista måltid här på jorden satt Jesus Kristus tillsammans med sina lärjungar. Han visste att hans jordiska liv snart var över. Han visste att han skulle lida för världens synder. Han visste att en av hans apostlar skulle överlämna honom till pöbeln som skulle korsfästa honom. Han måste ha varit djupt nedtyngd av alla dessa tankar, men Jesus Kristus ställde sig ödmjukt på knä och tvättade sina lärjungars fötter innan han lämnade dem. Guds Son, som hade levt ett fullkomligt liv, som hade makten att bota de sjuka och uppväcka de döda och göra vatten till vin, utförde detta enkla och ringa tjänande. Det har aldrig funnits någon som var större eller mer värd vår hängivenhet, men han knäböjde och tvådde sina lärjungars fötter. Frälsaren gav det fullkomliga exemplet på tjänande. Varje stund under hans verksamhet här på jorden tjänade han sina medmänniskor.

Han mättade de hungriga. Han botade de sjuka. Han välsignade de behövande. Han tjänade som lärare. Till och med som tolvåring ”ägnade han sig åt det som tillhörde hans fader” (se Lukasevangeliet 2:49). Det kan kännas svårt att leva upp till Kristi fullkomliga exempel på tjänande, men vi kan påminna oss själva om att till och med vår minsta handling visar vår beslutsamhet att vara som honom. När vi besöker de sjuka eller ensamma, gör vi det som Jesus skulle ha gjort. När vi hjälper vår granne laga taket, när vi skänker ett mål mat till någon som behöver det, när vi donerar till nödhjälp, när vi förlåter de som sårade oss, tjänar vi på det sätt som han tjänade på. När vi tjänar på det sätt som Jesus Kristus tjänar på renar det oss. Det hjälper oss förstå att vår tid, våra talanger och våra ägodelar inte bara tillhör oss.

Tjänande i kyrkan

Allt arbete som krävs för att driva lokala församlingar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utförs av volontärer. Biskopar och andra ledare har andra jobb och får inte betalt för sitt tjänande i kyrkan. Dessutom får varje medlem i kyrkan chansen att tjäna i sin församling. Mormoner (kyrkans medlemmar) bidrar genom att anordna aktiviteter för unga män eller unga kvinnor, undervisa barn och vuxna i Söndagsskolan, leda musiken i kyrkan, städa kapellet, arbeta i biblioteket och på många andra sätt. Utanför den lokala församlingen får en del uppgiften att arbeta i templet, att hjälpa andra söka jobb, att verka som servicemissionär och så vidare. Medlemmar ”kallas” att tjäna inom dessa områden av sina lokala ledare, men de kan välja om de vill eller kan utföra detta kall. Man utför inte tjänande i kyrkan för att få erkännande eller bara för att det känns som ens plikt. Medlemmar gör det för att de vill berika sina medmänniskor och dela med sig av den tid och de talanger som Herren har välsignat dem med.

Kyrkans arbete

Förutom småskaligt, personligt tjänande anordnar medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga större, organiserad hjälp till nödställda områden. Kyrkan har donerat över en miljard dollar i kontanter och material till 167 olika länder i behov av humanitär hjälp sedan den började bokföra donationerna 1985. Den skickade tält, presenningar, blöjor och andra förnödenheter via flygplan till de områden i Chile som drabbades av jordbävningen i februari 2010 och två plan med över 36 ton vardera av mat och nödresurser till Haiti i januari 2010. Kyrkans lokala, nationella och internationella organisation gör att den kan samordna hjälparbetet snabbt så att mat, förnödenheter och arbetare kan skickas dit de behövs mest.

Läs mer om vårt humanitära hjälparbete