ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad vi tror på

Vi är alla andebarn till en kärleksfull himmelsk Fader som skickade oss hit för att vi skulle fortsätta lära och utvecklas i ett jordiskt tillstånd. Som mormoner följer vi Jesus Kristus. Vi lever för att tjäna honom och undervisa om den eviga plan han har för var och en av oss.

Vad mormonerna tror om
Jesus Kristus