ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Frihet att välja

Handlingsfrihet är en del av Guds plan

Föreställ dig att du går ut för att äta och beställer en sallad, men servitören säger att du inte får beställa den utan måste beställa soppan istället. Hur skulle det kännas? Valet mellan soppa eller sallad är rätt banalt, men det visar på ett karaktärsdrag i den mänskliga naturen: Vi gillar inte att andra fattar beslut som vi är kapabla att fatta själva. Vi motsätter oss tvång. Även när vi står inför viktigare beslut, beslut som har moraliska följder, är det viktigt att vi väljer själva. Gud gav oss handlingsfrihet och respekterar alltid vår frihet att fatta egna beslut. Vi är ”ansvariga” för våra val (Läran och förbunden 101:78) och vi kommer alltid att möta konsekvenserna för de val vi gör, både bra och dåliga, men Gud har aldrig godkänt tvång. Faktum är att Gud fostrar frihetens anda och han vet att människans ande måste vara fri för att på bästa sätt kunna tjäna och tro på honom. Han sade till Adam och Eva att de inte skulle äta den förbjudna frukten, men han sade också: ”Dock får du själv välja” (Moses bok 3:17).

Det är viktigt att inte begränsa andras frihet i vår strävan efter vår egen. Även när vi känner att vårt sätt att tänka är för någon annans ”bästa” är det viktigt att komma ihåg att alla har rätt till sin egen uppfattning och tro.

Fatta svåra beslut

Det är bra att vara tolerant och okritisk, för det slår vakt om allas rätt till handlingsfrihet. Men att göra ingenting är också ett val, och inte ett bra sådant. Det är inte heller ett bra val att låta andra människor, samhället eller politiska institutioner fatta ens beslut. För att ge ett exempel, bara för att många filmer lär att intimitet innan äktenskapet är fullt acceptabelt betyder det inte att det är det. Vår karaktär utvecklas och förfinas när vi fattar beslut som grundar sig på det som är moraliskt rätt. Och oavsett vad många säger så finns det verkligen saker som är rätt och fel. Sanningen är inte relativ och synden är inte bara en oupplyst persons ”bästa omdöme”.

För inte så länge sedan berättade James E. Faust i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga om när han var ung och soldat under andra världskriget. ”Hårdhudade yrkesmilitärer” på en antagningsnämnd intervjuade honom när han ansökt till en kadettskola. De frågade honom om han ansåg att man kunde släppa något på moralkoden i krigstider på grund av stridernas påfrestningar. President Faust tyckte att det verkade som om de tyckte att det var okej och undrade om han skulle bli bättre mottagen om han höll med. Men i slutändan sade han: ”Jag tror inte på dubbelmoral.” Han blev till slut antagen till kadettskolan och det kan ha berott på att han var fast besluten att göra det som var rätt eftersom det var rätt, även när det var svårt.

Unga ensamstående mormoner får ofta frågan hur det är möjligt att de aldrig haft sex med någon. Vill du inte? brukar andra säga. Viljan, säger en ung kvinna, har verkligen inget med saken att göra. ”Att man bara vill något är knappast något bra rättesnöre för moraliskt beteende.” En förälder som har unga barn vill säkert sova längre än till sex på morgonen och låta barnen sköta om sig själva eller säga upp sig från jobbet och göra något roligare. Men en ansvarsfull förälder väljer att offra många saker för familjens skull. De måste ha disciplinen att välja rätt. Det lustiga är att ju mer disciplinerade vi är och ju rättfärdigare valen är som vi fattar, ju friare är vi. Synden begränsar våra framtida val. Droger, alkohol och otrohet blir snabbt till en last som det är svårt att bryta sig loss från. Lasten bemästrar oss och vi blir slav under den. Om vi missbrukar friheten lamslår det oss ofta.

Ta ställning

Efterklokhet gör att historieböcker ofta förenklar frågor som har drivit isär folk under åren som gått. Den ena sidan är plötsligt förutseende och rätt medan den andra sidan tycks vara kortsynta ”illasinnade personer”. Om vi däremot tänker på en debattfråga i dag är det enklare att se hur svårt det kan vara i nuet att veta vem som har ”rätt” och vem som har ”fel”. Att ta ställning i sådana frågor är svårare, särskilt om det du vill ta ställning för inte är populärt.

Mormoner uppmuntras att ta ställning för det de tror på, oavsett allmänhetens opinion. Det kanske inte är lätt, populärt eller roligt. När vi tar ställning innebär det ibland att man utsätter sig själv för åtlöje, förtal och kanske till och med fysisk misshandel. När det sker kan en person lita på att Herren hjälper dem behålla sin tro. Han förväntar sig att vi gör det vi tror är rätt oavsett situation och när vi gör det hjälper han oss att ha det moraliska modet som krävs. Vi måste göra mer än att titta bort eller hålla tyst. Det kan ibland vara en synd i sig självt om vi låtsas att vi inget ser. Vi gör det Jesus skulle ha gjort när vi står för det vi tror på och gör något åt det.

Politisk opartiskhet

Vi tror på att ta ställning i moraliska frågor, men som kyrka är vi neutral i fråga om partipolitik. Kyrkans ledare dikterar inte vilken kandidat mormonerna ska rösta på även om en av kandidaterna inte håller med i en fråga som kyrkan officiellt tagit ställning för. Inte heller dikterar kyrkan vilka sakfrågor som folkvalda ämbetsmän som är mormoner ska driva. Kyrkan kan meddela dem om sitt ställningstagande, som till alla andra folkvalda, men den är medveten om att dessa män och kvinnor fortfarande måste fatta sina egna beslut efter bästa omdöme och utifrån den valkrets som de valts att representera. Mormoner lierar sig med det politiska parti de själva anser bäst representerar deras åsikter.