ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Vad är kyrkans inställning till abort?

Officiellt svar

År 1973 gav första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga följande uttalande om abort som fortfarande gäller i dag:

”Kyrkan motsätter sig abort och råder medlemmarna att inte underkasta sig eller utföra en abort utom i de sällsynta fall när, enligt kompetent medicinsk sakkunskap, moderns liv eller hälsa är i allvarlig fara eller när graviditeten orsakades av våldtäkt och skulle orsaka allvarliga trauman för modern. Även i sådana fall ska en abort endast genomföras efter samråd med lokala prästadömsledare och efter det att gudomlig bekräftelse mottagits genom bön.”