ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Betraktar mormonerna Bibeln som helig skrift och Guds ord?

Officiellt svar

Mormoner tror på, vördar och älskar Bibeln. Vi ser den som en mäktig, viktig och helig skrift som ligger till grund för hela kristenheten. Bibeln är full av historia, läror, berättelser, predikningar och vittnesbörd, som alla vittnar om att Jesus Kristus är vår himmelske Faders gudomlige son. Bibeln är Guds ord och har skrivits av heliga Guds män, ledda av den helige Ande (se Petrus andra brev 1:20–21). Genom samma process har vi ytterligare helig skrift, däribland Mormons bok, som stödjer och upphöjer Bibeln.