ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Vad anser mormonerna om familjen?

Officiellt svar

I ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” kan man läsa mycket om mormonernas syn på familjen. En av de mest grundläggande trossatserna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är att familjeförhållanden kan vara för evigt — inte bara för det här livet.

Precis som några av livets ljuvaste glädjeämnen kan komma genom familjerelationer, kan förlusten av en älskad familjemedlem vara en av våra största sorger.

Men döden måste inte innebära slutet för våra relationer med dem som vi håller av. Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att ”samma sällskaplighet som finns bland oss här kommer att finnas bland oss där [i evigheten], men den kommer att vara förenad med evig härlighet” (Läran och förbunden 130:2).

Familjemedlemmar som tar emot Jesu Kristi försoning och följer hans exempel kan vara tillsammans för evigt genom heliga beseglingsförrättningar som utförs i Guds heliga tempel. Jesus gav Petrus kraften att binda saker på jorden och i himlen (Matteus 16:19). Samma beseglingsmakt gavs återigen till Joseph Smith. Mormoner tror att de kan bli ”beseglade” eller bundna till varandra genom hans kraft och på så sätt leva tillsammans för evigt.