ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Vad anser mormonerna om den Helige Anden? Vem är den Helige Anden?

Officiellt svar

Den Helige Anden är medlem av gudomen, tillsammans med Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus. Även om den Helige Anden är ett med Fadern och Sonen i fråga om avsikter, är han en åtskild person. Genom Joseph Smith uppenbarade Herren:

”Den Helige Anden har inte en kropp av kött och ben, utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den Helige Anden inte kunna bo i oss" (Läran och förbunden 130:22).

Den Helige Andens speciella uppgift är att vittna om Fadern och Sonen, att uppenbara sanning (Mormons bok, Moroni 10:4, 5), att hjälpa oss (Johannes 14:26) och att helga oss. Han är en gudomlig vägledare och lärare.