ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Vilken är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas ståndpunkt angående homosexualitet och samkönade äktenskap?

Officiellt svar

I bibeln predikade Paulus för romarna om att homosexuellt beteende var syndigt (se Romarbrevet 1:24–32). På Gamla testamentets tid inkluderade Mose i sin lag att homosexuella relationer var emot Guds lag (se Tredje Moseboken 20:13).

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, gav följande uttalande om homosexualitet: ”Vi [tror] att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud. Vi tror att äktenskapet kan förevigas genom utövandet av det eviga prästadömets kraft i Herrens hus (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” som skrevs av tolv nutida apostlar genom Herrens inspiration).

Människor ställer frågor till oss om hur vi ser på dem som själva anser sig vara homosexuella eller lesbiska. Mitt svar är att vi älskar dem som söner och döttrar till Gud. De kan ha vissa böjelser som är kraftfulla och svårkontrollerbara. De flesta människor har böjelser av ett eller annat slag. Om de inte handlar efter dessa böjelser går de framåt på samma sätt som alla andra medlemmar i kyrkan. Om de bryter mot kyskhetslagen och kyrkans moralnormer, underkastas de kyrkans disciplinära regler på samma sätt som alla andra.

Vi vill hjälpa dessa människor, stärka och hjälpa dem med deras problem och svårigheter. Men vi kan inte stå overksamma om de hänger sig åt omoraliska aktiviteter, om de försöker att uppehålla och försvara äktenskap mellan två personer av samma kön. Att tillåta sådant är att förringa den mycket allvarliga och heliga grundvalen för det av Gud sanktionerade äktenskapet och själva syftet med det, att bilda familjer” (Liahona, jan 1999, s. 83).