ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Hjälper mormoner bara andra mormoner?

Officiellt svar

Mycket av det som görs i kyrkan görs för att välsigna och hjälpa personer som inte är mormoner. Mormonkyrkan har donerat mer än en miljard dollar i kontanter och material till 167 olika länder i behov av humanitär hjälp sedan man började bokföra donationerna 1985. I många av dessa länder finns det få eller inga mormoner, och andra är inte kristna. Fler än 53 000 missionärer från kyrkan tjänar över hela världen i dag. Allt deras tjänande riktar sig till dem som inte är mormoner. Joseph Smith själv lärde att vi ska ”mätta den hungrige, klä den nakne, dra försorg om änkan, torka den föräldralöses tårar, trösta den bedrövade, vare sig de tillhör denna kyrka eller någon annan, eller ingen kyrka alls”.