ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Hur kan vi bekämpa pornografins spridning och inflytande?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade: ”Att återvända till Guds lärdomar kommer mer än någonting annat hålla vårt statsskepp på en stadig kurs medan hon seglar in i nationens tredje århundrade. Häri finns svaret på konflikterna som ansätter oss. Häri finns lösningen på pornografins ondska” (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 18).

Angående pornografimotståndares samhälleliga ansvar sade president Hinckley också: ”Bildandet av en allmän uppfattning börjar med ett fåtal uppriktiga röster. Jag förespråkar inte provokativt skrikande eller att hyttande med knytnävarna utfärda hot mot lagstiftarna. Men jag tror att vi ärligt, uppriktigt och bestämt bör uttrycka våra övertygelser för dem som har fått det tunga ansvaret att utforma och upprätthålla våra lagar. Den sorgliga sanningen är att den minoritet som förespråkar en större liberalisering, som säljer och frossar i pornografi, som uppmuntrar och livnär sig på den ohämmade skyltningen, gör sina röster hörda tills våra lagstiftare börjar tro att vad de säger representerar majoritetens vilja. Det är inte troligt att vi uppnår något som vi inte kämpar för. Låt våra röster höras. Jag hoppas att de inte är gälla röster, men jag hoppas att vi ska tala med en sådan övertygelse att de som vi talar till ska förstå hur starka våra känslor är och hur uppriktig vår ansträngning är” (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 130).