ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Är mormoner kristna?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (1995–2008), sade:

”Vi är kristna i ordets sanna bemärkelse och det blir alltmer erkänt. En gång i tiden sade människor överallt att vi inte är kristna. De har insett att vi är det, och att vi har en mycket levande och dynamisk religion som är grundad på Jesu Kristi lärdomar. Vi erkänner naturligtvis Jesus Kristus som vår ledare, vår kung, vår Frälsare … den dominanta personen i världshistorien, den ende fullkomlige människan som någonsin vandrat på jorden, den levande Gudens levande son. Han är vår Frälsare och vår Återlösare och genom hans försoningsoffer har vi fått möjligheten till evigt liv. Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ber och dyrkar Gud i Jesu Kristi namn. Han står i centrum för vår tro och är vår kyrkas överhuvud. Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente och vittnar om hans gudomlighet, hans liv och hans försoningsoffer.”