ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Finns det några restriktioner baserade på etniskt ursprung eller hudfärg för vem som kan bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och bära prästadömet?

Officiellt svar

Det finns inga sådana restriktioner för vem som kan bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det finns heller inga sådana restriktioner för vem som får bära prästadömet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Kyrkan säger i ett officiellt tillkännagivande: ”Varje trofast värdig man inom kyrkan kan få det heliga prästadömet, med makt att utöva dess gudomliga myndighet och tillsammans med sina kära åtnjuta varje välsignelse som strömmar därifrån, templets välsignelser inräknade. Följaktligen kan alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan ordineras till prästadömet, oavsett ras eller hudfärg”
(Läran och förbunden, Officiellt tillkännagivande – 2, s. 332).

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, bekräftade på nytt denna princip när han talade på National Press Club i Washington D.C.: ”Vi tror på det gamla ordspråket att ju fler som hjälper till, desto lättare går det. Vi har ett lekmannaprästadöme och varje värdig man är kvalificerad att få detta prästadöme.”