ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Kan man och hustru vara tillsammans för evigt? Tror mormoner på att familjer kan leva tillsammans i himlen?

Officiellt svar

Familjerelationer kan bestå för evigt — inte bara under detta liv.

Precis som några av livets ljuvaste glädjeämnen kan komma genom familjerelationer, kan förlusten av en älskad familjemedlem vara en av våra största sorger.

Jesus Kristus gav sina lärjungar kraften att besegla familjer till varandra när han sa: ”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen” (Matteus 16:19).

Döden behöver inte innebära slutet på våra relationer med dem vi håller av. Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att ”samma sällskaplighet som finns bland oss här kommer att finnas bland oss där [i evigheten], men den kommer att vara förenad med evig härlighet” (Läran och förbunden 130:2).

Familjemedlemmar som tar emot Jesu Kristi försoning och följer hans exempel kan vara tillsammans för evigt genom heliga beseglingsförrättningar som utförs i Guds heliga tempel. Dessa förrättningar beseglar en man och en hustru till varandra för all evighet och barnen till sina föräldrar till en evig familj (se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).