ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Hur används det tionde som mormonerna ger?

Officiellt svar

Principen om tionde, eller att frivilligt ge en tiondel av sin inkomst till Guds verk, har varit känd sedan Gamla testamentets tid. Abraham betalade tionde till Melkisedek (Första Moseboken 14:17–20).

Herren finansierar sin kyrka med hjälp av tiondelagen. I dag bidrar alla trofasta medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga frivilligt med en tiondel av sin inkomst som tionde. Tiondepengarna används till:

  • att bygga tempel, kapell och andra byggnader
  • tillhandahålla medel för kyrkans verksamhet
  • finansiera missionärsprogrammet (detta inbegriper inte de enskilda missionärernas utgifter)
  • ta fram och producera material som används i kyrkans studiekurser och organisationer
  • tempeltjänst, släktforskning och många andra viktiga verksamheter i kyrkan
  • utbildning

När Herren påminde sitt folk om den här lagen genom profeten Malaki under Gamla testamentets tid lovade han att välsigna dem som var villiga att betala ett ärligt tionde (Malaki 3:10).