ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Vad är syftet med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas välfärdsprogram?

Officiellt svar

Syftet med välfärdsprogrammet är att hjälpa människor att bli oberoende och att ta hand om och tjäna de fattiga och behövande. Mottagarna uppmuntras att arbeta för hjälpen (om möjligt) så att de kan bli välsignade och kan välsigna andra människors liv. Arbete är en vägledande princip i kyrkans välfärdsprogram.