ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur kan vi stärka vår tro på Jesus Kristus?

Officiellt svar

Profeten Alma i Mormons bok jämförde tron med ett frö. Om man planterar ett frö och ger det näring kommer det, om det är ett gott frö, så småningom att bära frukt (Alma 32:28–43). Det är samma sak med tron. Om du lyder Guds bud, studerar hans ord och har en önskan att tro på Kristus, kommer din tro att växa inom dig.