ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är mormonismen? ELLER Vad tror mormonerna på?

Officiellt svar

När Jesus Kristus levde på jorden organiserade han sin kyrka så att alla människor skulle kunna ta emot hans evangelium och en dag återvända för att leva hos Gud, vår himmelske Fader. Efter att Jesus Kristus dog, uppstod och steg upp till himlen, fortsatte hans apostlar att ta emot uppenbarelse från honom genom den Helige Anden om hur de skulle leda hans kyrkas arbete. Men efter att de hade dödats ändrade medlemmar på lärorna i den kyrka som han hade grundat. Även om många goda människor och vissa sanningar blev kvar gjorde avfallet, eller det allmänna fjärmandet från sanningen, att kyrkan drogs undan från jorden (2 Tessalonikerbrevet 2:1–3; Apostlagärningarna 20:29–30). Aposteln Petrus profeterade om att Jesus skulle återupprätta sin kyrka innan sin andra ankomst (Apostlagärningarna 3:19–21).

Jesus Kristus började återupprätta sin kyrka i sin fullhet på jorden genom profeten Joseph Smith 1820. Den har vuxit och blivit en världsomspännande kyrka med över 13 miljoner medlemmar. Den har samma läror och grundläggande organisation som kyrkan hade som Jesus grundade på Nya testamentets tid.