ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är sambandet mellan anständighet och kyskhet? Hur kan föräldrar undervisa sina barn om anständighet i klädsel, språk och uppförande?

Officiellt svar

Anständighet, språk och kyskhet hänger alla ihop på så sätt att våra kroppar är heliga och skapade i Guds avbild. Att respektera den här heliga gåvan innebär att vänta med intimt umgänge till äktenskapet mellan man och kvinna, att klä våra kroppar på ett anständigt sätt och att alltid tala om kroppen i upplyftande ordalag. Föräldrar kan undervisa sina barn att när de visar respekt för sin kropp på det här sättet, håller de sig värdiga förmånen att ha den Helige Andens sällskap.