ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad anser mormonerna om Bibeln? Betraktar de den som helig skrift och Guds ord?

Officiellt svar

De mesta av våra andliga texter har kommit till genom apostlar och profeter. Genom apostlar och profeter har Gud gett sina barn heliga uppteckningar som kallas för skrifter. Skrifterna kan hjälpa dig att lära känna Gud, hans kärlek till dig, och hans lärdomar. För den kristna världen är Bibeln den mest välkända skriftsamlingen. Förutom Bibeln erkänner Sista dagars heliga följande böcker som helig skrift:

  • Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente, en redogörelse för Guds förehavanden med invånarna i det forna Amerika (2000 f. Kr.–400 e. Kr.).
  • Läran och förbunden, en samling nutida uppenbarelser och inspirerade tillkännagivanden till ledning vid uppbyggandet och handhavandet av Jesu Kristi Kyrka i de sista dagarna (1830–1978).
  • Den kostbara pärlan, en samling uppenbarelser, översättningar och uppteckningar av Joseph Smith.