ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur blir jag medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonkyrkan)?

Officiellt svar

När du lär dig mer om Jesu Kristi evangelium kan du uppleva känslor av frid, tröst och glädje. Somliga har uttryckt att de känner igen de sanningar de undervisas om och att det känns som att de kommer hem. Du känner den Helige Andens bekräftelse på att det som du lär dig är sant.

Om du har en önskan om att följa Kristi lära och lyda hans bud uppmuntras du först att ta del av ett antal undervisningar som kommer att presentera de grundläggande principerna i hans evangelium.

När du känner dig redo kan du bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga genom att ta emot dopets förrättning genom nedsänkning till syndernas förlåtelse av en som har myndighet och som efter dopet lägger händerna på ditt huvud och konfirmerar dig som medlem av kyrkan och ger dig en välsignelse så att du kan ta emot den Helige Andens gåva (se Apostlagärningarna 8:18–20).

Klicka här om du vill få besök av representanter för kyrkan som kan berätta mer om att bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.