ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är den första synen?

Officiellt svar

Som ung pojke omgavs Joseph Smith av olika kyrkor som, trots att deras läror skilde sig åt, alla hävdade att de lärde ut sanningen. Detta fick honom att fundera mycket. Han ville veta vilken kyrka som var sann. En dag läste han ett stycke i Bibeln där det stod: ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den” (Jakobs brev 1:5). Joseph bestämde sig för att följa uppmaningen att be till Gud.

På våren 1820 gick Joseph till en skogsdunge nära sitt hem och bad för att få veta vilken kyrka han skulle tillhöra. Som svar på hans bön visade sig vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus för honom. Joseph skrev: ”När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sade, medan han pekade på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom!” Joseph blev tillsagd att inte bli medlem i någon av kyrkorna som fanns på den tiden eftersom prästadömets myndighet och den kyrka som Jesus Kristus hade organiserat när han var på jorden hade gått förlorade under århundradena.

Joseph Smiths första syn markerade början på återställelsen av Jesu Kristi kyrka till jorden. Josephs skriftliga redogörelse över denna händelse är ett kraftfullt vittnesbörd om det han såg och upplevde (Joseph Smith — Historien 1:8–17).