ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför utför mormoner dop för de döda?

Officiellt svar

Jesus själv döptes trots att han var syndfri, för att uppfylla all rättfärdighet och för att visa vägen för alla människor (se Matteus 3:3–17; 2 Nephi 31:5–12). Alltså är dopet nödvändigt för frälsning i Guds rike. Vi lär oss i Nya testamentet att dop för de döda utfördes på aposteln Paulus tid (se 1 Korintierbrevet 15:29). Denna förrättning har åter tagits i bruk i och med upprättandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Profeten Joseph Smith undervisade för första gången om dop för de döda vid en begravning i augusti 1840. Han läste mycket ur Första Korintierbrevet 15, bland annat vers 29, och tillkännagav att Herren skulle tillåta kyrkans medlemmar att döpa sig till förmån för sina vänner och släktingar som hade lämnat jordelivet. Han sade att ”frälsningsplanen hade som syfte att frälsa alla som var villiga att lyda fordringarna i Guds lag” (Journal History of the Church, 15 aug. 1840).

Eftersom inte alla som levt på jorden har haft möjligheten att döpas av rätt myndighet under jordelivet, kan dop utföras genom ställföreträdare, vilket innebär att en levande person kan döpas till förmån för en avliden person. Dop för de döda utförs av kyrkans medlemmar i tempel runtom i världen. Det finns de som har undrat om den avlidnas jordiska kvarlevor på något sätt störs under den här processen. Så är det inte. Personen som agerar som ställföreträdare använder endast den avlidnas namn. För att förhindra att arbetet görs flera gånger har kyrkan ett register över avlidna personer som har blivit döpta. Somliga har fått den felaktiga uppfattningen att när dop för de döda utförs läggs de dödas namn till kyrkans medlemsuppteckningar. Så är inte fallet.