ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad lär mormonismen angående dopet?

Officiellt svar

”Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar” (Trosartiklarna 1:3). Dop i vatten är en förrättning som är nödvändig för vår frälsning. Genom att döpas visar vi Gud att vi är villiga att lyda hans bud. Jesus visade oss vägen genom att låta döpa sig, trots att han var utan synd (se Mosiah 18:8-10. Frälsaren uppenbarade det rätta dopsättet för profeten Joseph Smith och klargjorde att förrättningen måste utföras av någon som har prästadömets myndighet och att det måste ske genom nedsänkning (se Läran och förbunden 20:72-74). Nedsänkningen symboliserar att människans syndfulla liv dör och återfödelsen till ett andligt liv, ägnat åt att tjäna Gud och hans barn. Den symboliserar också döden och uppståndelsen (se Romarbrevet 6:3–6). Små barn är återlösta genom Jesu Kristi barmhärtighet. De är ”levande i Kristus” och kan inte synda. De behöver inte dopet förrän de förstår skillnaden mellan rätt och fel. Herren har uppenbarat att barn bör döpas vid åtta års ålder (se Mormons bok, Moroni 8:8–24; Läran och förbunden 29:46–47, 68:27).