ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför behövde evangeliet återupprättas? Har vi inte alltid haft Bibeln?

Officiellt svar

Efter att Kristi apostlar hade dött började världen glömma sanningen. Detta kallas för ”avfallet” (Amos 8:11–12; Apostlagärningarna 20:29–30; 2 Timoteusbrevet 4:3).

När Jesus Kristus levde på jorden upprättade han sin kyrka. Efter att han stigit upp till himlen fortsatte hans apostlar med hans verksamhet under hans ledning, genom uppenbarelse och med prästadömets myndighet.

Efter att apostlarna och många rättfärdiga medlemmar i kyrkan dödades och andra medlemmar föll ifrån sanningen, drog Herren undan prästadömets myndighet och sin kyrka från jorden. Utan Guds prästadömsmyndighet fungerade kyrkan inte längre så som Kristus hade avsett den att göra. Man ändrade på förrättningarna och många tydliga och enkla sanningar gick förlorade. Även om många goda människor och en viss sanning fanns kvar så försvann den ursprungliga kyrkan.

Apostlarna profeterade om avfallet. Ett exempel är Paulus brev till de kristna i Tessalonika (2 Tessalonikerbrevet 2:1–3).

Aposteln Petrus profeterade om ”tider … då allt … blir återupprättat” före Kristi andra ankomst (Apostlagärningarna 3:19–21). Efter att ha försvunnit på grund av avfallet skulle Kristi kyrka och hans myndighet återställas till jorden. Denna återställning skulle göra det möjligt för alla att återigen kunna ta emot alla välsignelser som Jesu Kristi evangelium för med sig.

Joseph Smiths första syn markerade början på återställelsen av Jesu Kristi evangelium till jorden. Under de år som följde återställde Kristus sitt prästadöme och grundade sin kyrka på nytt. Han har fortsatt att uppenbara sanningar till sina profeter och återställa de välsignelser som togs bort från jorden för en tid.