ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad anser mormonerna om ”evigt liv”?

Officiellt svar

Himlen är den plats där Gud bor och det framtida hemmet för dem som gör Guds vilja och följer Jesu Kristi lärdomar. Himmelske Faders och Jesu Kristi förhoppning, och ändamålet med livet här på jorden, är att undervisa och förbereda oss så att vi, tillsammans med våra familjer, kan bo med vår himmelske Fader och Jesus Kristus för evigt.

Efter att vi har uppstått kommer vi att dömas och lönas för det vi har gjort här i livet (se Johannes uppenbarelse 20:12, 13).

Jesus Kristus lärde sina apostlar att i hans Faders hus finns ”många rum” (Johannes 14:2). Vår kärleksfulle himmelske Fader är angelägen om att få belöna alla sina barn enligt deras lydnad mot hans bud och deras villighet att följa Frälsaren.

De som gör dessa saker och är värdiga att återvända till Guds och Kristi närhet blir ”Guds arvingar och Kristi medarvingar” (Romarbrevet 8:17) till allt som Fadern har. De kommer att återvända för att bo hos sin himmelske Fader i hans eviga härlighet tillsammans med sin familj.

De som väljer att inte följa vår himmelske Fader och Jesus Kristus belönas enligt vad de har gjort här i livet, men de får inte åtnjuta ett liv i härlighet i Guds närhet.