ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är en församling/stav/gren?

Officiellt svar

Våra lokala enheter kallas församlingar (eller grenar om de är små). De är organiserade geografiskt och medlemmarna besöker en församling eller gren i närheten av sina hem. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga används samma undervisningsmaterial i alla församlingar och grenar. Därför tar en person del av samma lektion oavsett var i världen han eller hon går i kyrkan. Den andlige ledaren i varje församling kallas biskop (eller grenspresident i en gren). Han är en medlem av församlingen som har ombetts att verka ideellt i den positionen. Ett antal församlingar bildar en stav och ledaren för staven är stavspresident. ”Stav” är inte ett begrepp som finns i Nya testamentet, utan är taget från en liknelse i Gamla testamentet där ett ”tält”, eller kyrkan, hålls uppe med hjälp av stavar (se Jesaja 54:2).

En församling eller gren är en gemenskap där medlemmar knyter vänskapsband och hjälper varandra. Medlemmar försöker följa det som en forntida profet förkunnade, att när vi blir döpta är vi ”villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta” och är ”villiga att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst” (Mormons bok, Mosiah 18:8–9). Genom tjänande lyfter medlemmarna varandras bördor och uttrycker sin kärlek.