ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur kan vi lära känna vår Fader i himlen?

Officiellt svar

Förutom bevisen i form av hans underbara skapelser runt omkring dig har din himmelske Fader gett dig många sätt att själv ta reda på att han lever. Du kan:

  • tala till honom genom bön och be honom om uppmuntran och kärlek
  • läsa vittnesbörd från speciella vittnen som kallas apostlar och profeter. De har haft heliga upplevelser med Gud och har skrivit ner dessa upplevelser i heliga böcker som vi kallar skrifter
  • hålla hans bud, vilket för dig närmre Gud och hjälper dig att veta att han lever.

Din tro på Gud växer när du:

ber till din himmelske Fader (Jakobs brev 1:5)
studerar skrifterna (2 Timoteusbrevet 3:14–17)
lyder Guds bud (Johannes 14:21–23).

När du handlar enligt din önskan att tro stärker Gud din tro på honom tills den blir en fast visshet (Mormons bok, Alma 32: 27–35).