ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför är familjen så viktig för mormoner?

Officiellt svar

Våra familjer utgör miljön för en stor del av den utveckling vi får i livet.

I våra familjer älskar, tjänar och undervisar vi och lär vi av varandra. Vi delar våra glädjeämnen och våra sorger med varandra. Familjebanden kan ge oss stora utmaningar, men de ger oss också styrka och en del av vår största lycka.

Familjen har en central roll i Guds plan för sina barn. Den är också samhällets centrala enhet och ett medel att föra barn till värden där de får kärlek, omsorg och undervisning om sanning och rättfärdighet (se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).

Även om vi inte kan välja de omständigheter som råder när vi föds, kan vi var dag välja att göra våra familjer starkare och lyckligare. Det är möjligt för enskilda personer att återvända till Guds närhet och för familjer att vara tillsammans för evigt.