ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Mormoner tror på att Jesus Kristus är deras Frälsare. Varför behöver vi en Frälsare?

Officiellt svar

Du kan få förlåtelse för dina synder genom Jesu Kristi försoning genom omvändelsens process. Eftersom vår himmelske Fader visste att vi ibland skulle välja fel gav han oss ett sätt att få förlåtelse för våra synder (Johannes 3:16). Han gav oss en Frälsare, Jesus Kristus, som led för våra synder i Getsemane örtagård och på korset så att vi, när vi uppriktigt omvänder oss, kan bli förlåtna (Mormons bok, Mosiah 4:6).

För att uppriktigt omvända oss ska vi:

  • bekänna synden både för Gud och för dem som har tagit skada av vår synd. När det gäller allvarliga synder behöver vi bekänna dem för rätt prästadömsledare
  • be Gud och dem som vi har skadat eller sårat om förlåtelse
  • om möjligt gottgöra för den skada som vi har vållat
  • överge våra synder
  • sträva efter att hålla buden.

Sann omvändelse medför frid och förlåtelse. Gud har lovat: ”Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem” (Läran och förbunden 58:42).