ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad tror mormonerna om Guds natur?

Officiellt svar

Gud är fullkomlig, allvetande och allsmäktig {em} universums härskare. Han är också barmhärtig, vänlig och rättvis. Han är vår Fader i himlen. Vi är skapade till hans avbild. (Första Moseboken 1:27). Han har en kropp som liknar vår, men Guds kropp är odödlig, fullkomlig och har en härlighet som ord inte kan beskriva. Eftersom vi är hans barn, känner han och älskar var och en av oss personligen. Hans plan är att hjälpa sina barn att finna glädje i det här livet och återvända för att bo hos honom när det här livet är över.