ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vilka välsignelser kan du få av att läsa Mormons bok, Bibeln och andra skrifter?

Officiellt svar

När du studerar skrifterna kommer du närmre Gud och blir bättre på att leva rättfärdigt. Skrifterna ger dig större glädje, hopp och insikt i Guds plan och din plats i den planen.

Jesus Kristus inbjuder dig att ”mätta dig” med hans ord (Mormons bok, 2 Nephi 32:3). Det är mer än att bara läsa i skrifterna. Det innebär att studera dem, begrunda dem, jämföra verser, lära sig skriftställen utantill, värdesätta dem och njuta av dem.

När du mättar dig med skrifterna och ber Gud om hjälp att förstå dem, låter den Helige Anden dig få veta att de är sanna (se Mormons bok, Moroni 10:4–5). Du kommer närmre Gud. Din tro på och kärlek till Jesus Kristus växer. Det gör även din önskan att göra gott och bli lik honom.