ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför dricker inte mormoner kaffe, te eller alkohol? Vad är mormonkyrkans lag för hälsa och lämpliga matvanor?

Officiellt svar

Din kropp är en dyrbar gåva från Gud. För att hjälpa oss att hålla vår kropp och vårt sinne friskt och starkt gav Gud en hälsolag till Joseph Smith 1833. Den här lagen är känd som Visdomsordet (se Läran och förbunden 89:1–21).

Förutom att betona fördelarna med lämplig föda och kroppslig och andlig hälsa, har Gud avrått oss från att använda:

  • tobak
  • alkohol
  • kaffe och te
  • illegala droger

Gud utlovar stora fysiska och andliga välsignelser till dem som följer Visdomsordet. I dag förespråkar vetenskapen många av de principer som en kärleksfull Gud gav till Joseph Smith för nästan två århundraden sedan.