ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vilka välsignelser kan vi få genom den Helige Andens gåva?

Officiellt svar

Den Helige Anden kan välsigna ditt liv på många sätt. Kristus lovade sina apostlar att den Helige Anden skulle ”lära [dem] allt” (Johannes 14:26) och ”föra [dem] in i hela sanningen” (Johannes 16:13). Han sade också att den Helige Anden ”skall … vittna om mig” (Johannes 15:26).

På samma sätt kan den Helige Anden hjälpa dig. Genom den Helige Andens vägledning kan du känna igen och förstå sanningar och göra goda val och fatta inspirerade beslut.

Den Helige Anden kan inspirera dig med tankar och idéer, varna dig, och trösta dig i svåra stunder.

Du kanske redan har känt hans inflytande vid olika tillfällen i ditt liv. Det inflytandet kan vara ”kärlek, glädje [och] frid” (Galaterbrevet 5:22).

Nästan alla har någon gång känt den Helige Anden. Men det finns en skillnad mellan att uppleva den Helige Andens sporadiska inflytande och att ta emot den Helige Andens gåva.

Även om den Helige Anden tillfälligt kan trösta eller uppenbara sanning för någon, är den Helige Andens gåva beredd för dem som har blivit döpta och konfirmerade i Kristi kyrka. Den gåvan är privilegiet att få åtnjuta den Helige Andens ständiga sällskap under förutsättning att man håller buden.

Den Helige Andens gåva ges när en person konfirmeras som medlem i kyrkan efter dopet, av någon som har prästadömsmyndighet från Gud. Den ges då personen som har myndighet lägger sina händer på huvudet på den som blivit döpt och ger honom eller henne en välsignelse att ta emot den Helige Anden (Apostlagärningarna 8:14–18). Huruvida vi sedan tar emot den här storslagna gåvan beror på om vi håller Guds bud.