ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är Hjälpföreningen?

Officiellt svar

Hjälpföreningen är den äldsta och största kvinnoorganisationen i världen. Hjälpföreningen grundades 1842 för kvinnor från 18 års ålder. Dess syfte är att utveckla tro och personlig rättfärdighet, stärka familjer och hem och hjälpa behövande.