ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför har inte mormonerna ett avlönat prästerskap?

Officiellt svar

Medlemmarna är organiserade i enheter som kallas för församlingar eller grenar. Dessa enheter är organiserade geografiskt och medlemmarna besöker en församling eller gren i närheten av sina hem. Enheterna samlas tillsammans på söndagar för att tillbe Gud. Församlingsledaren kallas för biskop eller grenspresident. Han får inte betalt för sitt arbete utan arbetar ideellt för församlingen.

Medlemmar kallas av sina ledare till att verka i olika positioner i sin enhet. Ledare söker gudomlig vägledning när de ger sådana kall. Bland positionerna som man kan kallas till finns lärare, ungdomsledare, kamrerer m. m. En medlems tjänande välsignar andra och ger medlemmen tillfällen att lära och växa.

En församling eller gren är en gemenskap där medlemmar knyter vänskapsband och hjälper varandra. Medlemmar försöker följa det som en forntida profet förkunnade, att när vi blir döpta är vi ”villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta” och är ”villiga att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst” (Mosiah 18:8–9).

Genom tjänande lyfter medlemmarna varandras bördor och uttrycker sin kärlek.