ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Är det sant att Jesus visade sig i Nordamerika efter sin korsfästelse och uppståndelse enligt Mormons bok?

Officiellt svar

Mormons bok berättar om den uppståndne Jesus Kristus och hans besök till sina trofasta efterföljare i det forna Amerika. Efter besöken hos sina lärjungar i den gamla världen, steg han ner från himlen och visade sig för sina efterföljare i det forna Amerika.

Mormons bok beskriver hur Jesus Kristus under sitt besök helade deras sjuka, undervisade dem om sitt evangelium, välsignade deras barn och kallade tolv lärjungar att organisera hans kyrka på den amerikanska kontinenten (3 Nephi 11:18; 3 Nephi 12:1–2).