ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför bär inte kvinnorna prästadömet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga? På vilket sätt är mormonkvinnorna ledare i kyrkan?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade:

”Kvinnor bär inte prästadömet för att Herren föreskrivit detta. Det är en del av hans program. Kvinnor har en mycket framstående plats i den här kyrkan. Män innehar kyrkans prästadömsämbeten. Men kvinnor har en oerhört viktig plats i den här kyrkan. De har sin egen organisation. Den grundades 1842 av profeten Joseph Smith och kallas för Hjälpföreningen för att dess ursprungliga syfte var att hjälpa de behövande. Den har vuxit till vad jag tror är världens största kvinnoorganisation … De har sina egna positioner, sitt eget presidentskap, sin egen kommitté. Den sträcker sig ner till kyrkans allra minsta enheter överallt i världen …

Ja, männen bär prästadömet. Men min hustru är min medarbetare. I den här kyrkan går mannen varken framför eller bakom sin hustru, utan vid hennes sida. De är jämställda i livets stora företag.”