ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är det för skillnad på att besöka kyrkan och templet?

Officiellt svar

Våra kyrkor är invigda offentliga möteshus där mormoner och besökare kan träffas för att be, studera skrifterna, ta del av sakramentet [nattvarden] och fortsätta att lära sig om sina ansvar som Guds barn. Templet är bokstavligen, precis som det alltid har varit, ”Herrens hus” (se 1 Kungaboken 6:1, 37). Templets främsta syfte är att erbjuda en invigd plats där heliga förrättningar som är nödvändiga för evigt liv kan utföras. Eftersom det är heligt får endast värdiga mormoner som lyder Guds bud besöka templet.