ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad händer under mormonernas möten i kyrkan? Är besökare välkomna på kyrkans möten? Får jag besöka er kyrka?

Officiellt svar

Vår viktigaste familjegudstjänst kallas sakramentsmöte. Det här mötet hålls söndagar i våra kapell och varar i omkring 70 minuter. Besökare är välkomna. Det är vanligt att hela familjen är närvarande. Vi är vana vid att barn är en del av församlingen.

I ett typiskt möte ingår följande:

  • Psalmer: Andliga sånger som sjungs av församlingen (psalmböcker tillhandahålls).
  • Böner: Hålls av medlemmar i församlingen.
  • Sakramentet (nattvarden): Sakramentet består av bröd och vatten, som välsignas och delas ut av prästadömsbärare till de närvarande som vill ta del av det.
  • Talare: Vanligtvis har två eller tre personer fått i uppgift att hålla tal.

(Notera: Vi samlar inte in kollekt under mötet.)

Besökare är också välkomna att närvara vid andra söndagsmöten som antingen hålls före eller efter sakramentsmötet:

  • Söndagsskolklasser finns för varje åldersgrupp från 12 år och uppåt.
  • Primärföreningens möten består av en gemensam samling och av klasser för olika åldersgrupper från 3 till 11 år.
  • Barntillsyn finns för barn i åldern 1,5 till 3 år.
  • Unga kvinnors möten består av klasser för åldersgrupperna 12 till 17 år.
  • Hjälpföreningens möte är till för kvinnor, 18 år och äldre.
  • Prästadömets möten består av åldersindelade klasser för pojkar och män, 12 år och äldre.