ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur finansierar kyrkan sin verksamhet?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade: ”Vår största inkomstkälla är tiondelagen som fanns redan i forna dagar. Vårt folk förväntas betala 10 procent av sin inkomst för att föra kyrkans verk framåt. Det som är enastående och underbart är att de gör det. Tionde är inte så mycket en fråga om pengar som en fråga om tro. Det blir en förmån och en möjlighet, inte en börda. Vårt folk tror på Guds ord så som de står i Malakis bok, att Herren kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelser strömma ut över dem i rikt mått (Malaki 3:8–10). Sista Dagars Heliga över hela världen har ett rörande vittnesbörd angående denna, Herrens lag för finansieringen av hans verk.”