ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad beror kyrkans tillväxt på?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade: ”Människor ser i den här kyrkan ett ankare i en värld av skiftande värderingar. Familjen faller samman i USA och över hela världen. Vi lägger stor tonvikt vid familjen. Det tilltalar människor. De tycker om det. De välkomnar det. De behöver hjälp och vi erbjuder den.

Dessutom ger den livet mening … Vi besvarar de gamla frågorna: Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Vart är jag på väg? Dessa stora religiösa frågor har ställts av människan i alla tidsåldrar. Vi ger dem en förvissning om vilka de är, söner och döttrar till Gud. Jag Guds lilla barn. Vi har en sång som lyder så. Vi tror på det. Det är ett faktum för oss. Människor finner tröst. De finner frid. De finner styrka i det.

Och i organisationen finner de en samhörighet. De får vänner. Vi är en mycket välkommande kyrka. Vi är en mycket lycklig kyrka. Vi är ett glatt och utåtriktat folk, och andra tycker om det.”